Nhar il-ġimgħa iż-żjajjar u t-tberik tal-familji huma:

·         Nhar it-Tlieta Vjal Kottoner (naħa numri biż-żewġ)

·         Nhar il-Ġimgħa Vjal Kottoner (naħa numri bil-fard)

It-Tberik jibda’ wara l-4:00pm

 

 

 

Minn nhar il-Ħamis 18 sal-Ħamis 25 ta’ Jannar ser issir il-Ġimgħa ta’ Talb għall-għaqda tal-Knejjes Insara.

 

Nhar il-Ġimgħa li ġej fis-7:00pm ġewwa l-museum tas-subien ser issir laqgħa bibilika. Kulħadd huwa mistieden.

 

 

 

Nhar il-Ħadd 21 ta’ Jannar, il-quddiesa tad-9:30am tkun animata mill-Kummissjoni Tfal.

 

 

 

Navzaw it-Terzjarji Karmelitani li ser issir ġurnata irtir nhar it-Tlieta 30 ta’ Jannar għand Ulied Marija Ewkersitika, Ħaż-Żebbuġ. Min hu nteressat huwa mitlub jinkiteb kmieni u ma jħallix għall-aħħar.

 

 

 

Dawk li huma abbonati fi “Kliem il-Ħajja” u għadhom ma rċevewhx jew min jixtieq jabbona huwa mitlub ikellem lil Żaren fis-sagristija.