_______________________________
Navżaw li:
Il-quddiesa tal-5.30pm tas-Sibt tieqaf
bejn Lulju u Settembru
nerġgħu nibdew mi
s-Sibt 4 ta' Ottubru.