_____________________________________

BAZAAR TAL-MILIED

Mill-25 ta’ Novembru sal-10 ta’ Diċembru

Fis-Sala San Ġorġ Preca fi Triq il-Karmelitani

(Il-knisja l-qadima)

8:30am – 12:00pm  u  4:30pm – 7:30pm

 

Issibu groceries, fajjenza, ċikkulatini, xorb,
ħ
wejjeġ ġodda, fashion jewellery, pjanti,
Christmas decorationsu ħafna affarijiet oħra
.

Ejjew u tkunu qed tgħinu lill-parroċċa tal-Fgura