Bħalissa fis-Sala San Ġorg Preca
(il-knisja l-qadima) qed isir il-bazaar b’risq il-knisja u l-parroċċa.
Il-bazaar ser ikompli sa’
nhar l-Erbgħa 19 ta’ Diċembru.