L-ERBGĦAT TAL-MADONNA TAL-KARMNU


Kull nhar ta' Erbgħa.

Fis-6:00pm ikun hawn ir-rużarju u l-kurunella tal-Madonna tal-Karmnu u fis-6:30pm quddiesa bl-omelija.

Wara l-quddiesa ssir ċelebrazzjoni Marjana u ċelebrazzjoni Ewkaristika.

 

_________________________________________