_____________________________________

 

EŻERĊIZZI TAR-RANDAN GĦAL DIN IL-ĠIMGĦA

Mit-Tnejn 19 sal-Ħamis 22 ta’ Marzu 2018.
al kulħadd fil-knisja parrokkjali.
Filgħaxija fis-6:30pm – Quddiesa u
priedka fil-quddiesa.
Predikatur – P. Joe Vella O. Carm.