Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 4 ta' Ġunju 2023
IT-TRINITÀ QADDISA
 

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina
Tberik u zjajjar fil-Familji 
Ġunju 2023
Qari tal-quddiesa għall-Ħdud li ġejjin
Ħinijiet tal-Quddies f'Parroċċi oħra.
Agħfas hawn
 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu,
lil Alla li hu, u li kien, u li għad irid jiġi.
   

 


                 

                                                 

                              

                                                                      

                

Aġġornata  3 ta' Ġunju 2023


Issibna fuq Facebook hawn:  https://www.facebook.com/parrocca.fgura