Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 23 ta' Ġunju 2019
Il-Ġisem u d-Demm għażiż tal-Mulej
 

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina
Tberik Ġunju 2019

http://thechurchinmalta.org/mt/

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċi tal-viċin.(Aġġornata 10/02/2013)
Agħfas hawn
Qari tal quddiesa tal-Ħdud li ġejjin


Jiena hu l-ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema, jgħid il-Mulej;
jekk xi ħadd  jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem.


__________________________________________________

 


Sibna fuq Facebook hawn:  https:/www.facebook.com/fguraparish/