Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 17 ta' Diċembru 2017
It-3 Ħadd tal-Avvent (Sena B)
IL-FQAR JIKSBU IL-FERĦ TA' ALLA

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina

 

http://thechurchinmalta.org/mt/

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċi tal-viċin.(Aġġornata 10/02/2013)
Agħfas hawn
Qari tal quddiesa tal-Ħdud li ġejjinL-Ispirtu ta’ Sidi l-Mulej fuqi:
biex
inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin.

                                                               

 

 

Sibna fuq Facebook hawn:  https:/www.facebook.com/fguraparish/