Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
  Il-Ħadd 2 ta' Awwissu 2020
It-18-il Ħadd ta' matul is-sena (Sena A)
IKEL BIX-XABA'

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina

https://knisja.mt/

Ħinijiet tal-Quddies f'Parroċċi oħra.
Agħfas hawn
Qari tal quddiesa tal-Ħdud li ġejjin


Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix,
iżda b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla.

__________________________________________________

 

Aġġornata 
1 ta' Awwissu 2020


Sibna fuq Facebook hawn:  https://www.facebook.com/parrocca.fgura