Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 16 ta' Diċembru 2018
It-3 Ħadd tal-Avvent
(Sena C)
FERĦ LI JAĦSEB F'ĦADDIEĦOR

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina
 

http://thechurchinmalta.org/mt/

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċi tal-viċin.(Aġġornata 10/02/2013)
Agħfas hawn
Qari tal quddiesa tal-Ħdud li ġejjin


L-ispirtu ta’ Sidi l-Mulej fuqi,  għax il-Mulej ikkonsagrani,
biex
inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin.

 

 


Sibna fuq Facebook hawn:  https:/www.facebook.com/fguraparish/