Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
  Il-Ħadd 25 ta' Ottubru 2020
It-30 Ħadd ta' matul is-sena (Sena A)
L-IMĦABBA TA’ ALLA U L-IMĦABBA TAL-PROXXMU

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina
 

https://knisja.mt/

Ħinijiet tal-Quddies f'Parroċċi oħra.
Agħfas hawn


Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, jgħid il-Mulej
u Missieri jħobbu, u aħna niġu u ngħammru għandu.

__________________________________________________

 

Aġġornata 
24  ta' Ottubru 2020


Issibna fuq Facebook hawn:  https://www.facebook.com/parrocca.fgura