Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 23 ta' Jannar 2022
It-3 Ħadd ta' matul is-sena (Sena C)
NIBQGĦU NITGĦALLMU

 

Qari tal-Quddiesa
Qari tal-quddiesa għall-Ħdud li ġejjin

https://knisja.mt/

Ħinijiet tal-Quddies f'Parroċċi oħra.
Agħfas hawn
Il-Mulej bagħatni nwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin,
u rrodd il-ħelsien lill-maħqurin.
___________________________________   


                              

                                                                      

                

 

 

 

Aġġornata  22 ta' Jannar 2022


Issibna fuq Facebook hawn:  https://www.facebook.com/parrocca.fgura