Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 27 ta' Novembru 2022
L-1 Ħadd tal-Avvent (Sena A)
INFITTXU LIL ALLA

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina
 
Qari tal-quddiesa għall-Ħdud li ġejjin
Ħinijiet tal-Quddies f'Parroċċi oħra.
Agħfas hawn
                                
Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek,
u
s-salvazzjoni tiegħek agħtina.


                              

                                                


   
                              

                                                                      

                

Aġġornata  26 ta' Novembru 2022


Issibna fuq Facebook hawn:  https://www.facebook.com/parrocca.fgura