Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 13 ta' Ottubru 2019
It-28-il Ħadd ta' matul is-sena (Sena C)
IRRODDU ĦAJR LIL ALLA

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina
 

ttp://thechurchinmalta.org/mt/

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċi tal-viċin.(Aġġornata 10/02/2013)
Agħfas hawn
Qari tal quddiesa tal-Ħdud li ġejjin


Iżżu ħajr lil Alla f’kollox.
Dan hu li jrid Alla mingħandkom  fi Kristu Ġesù.

__________________________________________________

 


Sibna fuq Facebook hawn:  https:/www.facebook.com/fguraparish/