Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 17 ta' Settembru 2017
Il-25 Ħadd ta' matul is-sena (Sena A)
IT-TJIEBA U L-ĠENEROŻITÀ TA’ ALLA

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina

 

http://maltadiocese.org

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċi tal-viċin.(Aġġornata 10/02/2013)
Agħfas hawn
Qari tal quddiesa tal-Ħdud li ġejjinMulej iftħilna qalbna
biex
nifhmu l-kliem ta’ Ibnek Ġesù Kristu.

                                                               

 

 

Sibna fuq Facebook hawn:  http://www.facebook.com/parrocca madonna tal-karmnu fgura