Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 16 ta' Settembru 2018
L-24 Ħadd ta' matul is-sena (Sena B)
KIF JIRRAĠUNA ALLA

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina
 

http://thechurchinmalta.org/mt/

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċi tal-viċin.(Aġġornata 10/02/2013)
Agħfas hawn
Qari tal quddiesa tal-Ħdud li ġejjinMa jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta’ Ġesù Kristu,
li bih id-dinja hi msallba għalija u jien għad-dinja.

 

                                                               

 

 

Sibna fuq Facebook hawn:  https:/www.facebook.com/fguraparish/