Merħba
Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 12 ta' Awwissu 2018
Id-19-il Ħadd ta' matul is-sena (Sena B)
IL-ĦOBŻ TAL-ĦAJJA

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina
 

http://thechurchinmalta.org/mt/

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċi tal-viċin.(Aġġornata 10/02/2013)
Agħfas hawn
Qari tal quddiesa tal-Ħdud li ġejjin



Jiena hu l-ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema.
Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem.

 

 

                                                               

 

 

Sibna fuq Facebook hawn:  https:/www.facebook.com/fguraparish/