Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 19 ta' Mejju 2019
Il-5 Ħadd tal-Għid
(Sena C)
KRISTU RXOXT JAGĦTINA SEHEM MILL-ĦAJJA TIEGĦU

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina
Tberik Mejju u Ġunju 2019

http://thechurchinmalta.org/mt/

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċi tal-viċin.(Aġġornata 10/02/2013)
Agħfas hawn
Qari tal quddiesa tal-Ħdud li ġejjin


Nagħtikom kmandament ġdid, igħid il-Mulej,
li tħobbu lil xulxin, bħalma ħabbejtkom jien.


__________________________________________________

 


Sibna fuq Facebook hawn:  https:/www.facebook.com/fguraparish/