Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 19 ta' Jannar 2020  
It-2 Ħadd ta' matul is-Sena (Sena A)
SPIRTU TA' QAWWA

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina

https://knisja.mt/

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċi tal-viċin.(Aġġornata 10/02/2013)
Agħfas hawn
Qari tal quddiesa tal-Ħdud li ġejjin


Il-Verb sar bniedem u għammar fostna,
u
lil dawk li laqgħuh tahom is-setgħa
li jsiru wlied Alla.

__________________________________________________

 


Sibna fuq Facebook hawn:  https:/www.facebook.com/fguraparish/