Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 18 ta' Marzu 2018
Il-5 Ħadd tar-Randan (Sena B)
KRISTU JWETTAQ IL-PATT IL-ĠDID

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina

Eżerċizzi tar-Randan 2018

http://thechurchinmalta.org/mt/

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċi tal-viċin.(Aġġornata 10/02/2013)
Agħfas hawn
Qari tal quddiesa tal-Ħdud li ġejjin
Jekk xi ħadd  irid jaqdini, hu għandu jimxi warajja;
u fejn inkun jien, hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi.

 

                                                               

 

 

Sibna fuq Facebook hawn:  https:/www.facebook.com/fguraparish/