Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 18 ta' Frar 2018
L-1 Ħadd tar-Randan (Sena B)
ALLA JIDĦOL F'PATT MAGĦNA

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina

Eżerċizzi tar-Randan 2018

http://thechurchinmalta.org/mt/

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċi tal-viċin.(Aġġornata 10/02/2013)
Agħfas hawn
Qari tal quddiesa tal-Ħdud li ġejjin
Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix,
iżda b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla.

                                                               

 

 

Sibna fuq Facebook hawn:  https:/www.facebook.com/fguraparish/