Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 15 ta' Lulju 2018
Il-15-il Ħadd ta' matul is-sena (Sena B)

F'ĠESÙ X'QEGĦDIN INFITTXU?

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina
 

http://thechurchinmalta.org/mt/

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċi tal-viċin.(Aġġornata 10/02/2013)
Agħfas hawn
Qari tal quddiesa tal-Ħdud li ġejjinAlla ta’ Sidna Ġesù Kristu idawwal l-għajnejn
ta’ qalbna biex nagħrfu x’inhi t-tama tas-sejħa tagħna.

 

                                                               

 

 

Sibna fuq Facebook hawn:  https:/www.facebook.com/fguraparish/