Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 21 ta' JANNAR 2018
It-3 Ħadd tas-sena
(Sena B)
NGĦOŻŻU Ż-ŻMIEN

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina

 

http://thechurchinmalta.org/mt/

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċi tal-viċin.(Aġġornata 10/02/2013)
Agħfas hawn
Qari tal quddiesa tal-Ħdud li ġejjin
Iż-żmien huwa mitmum, u s-Saltna ta’ Alla waslet;
indmu u emmnu fl-Evanġelju.
 

                                                               

 

 

Sibna fuq Facebook hawn:  https:/www.facebook.com/fguraparish/