Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 17 ta' Novembru 2019
It-33 Ħadd ta' matul is-sena (Sena C)
JASAL JUM IL-MULEJ

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina
 

https://knisja.mt/

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċi tal-viċin.(Aġġornata 10/02/2013)
Agħfas hawn
Qari tal quddiesa tal-Ħdud li ġejjin


Qawwu qalbkom u erfgħu raskom,
għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib.


__________________________________________________

 


Sibna fuq Facebook hawn:  https:/www.facebook.com/fguraparish/