Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 20 ta' Jannar 2019 
It-2 Ħadd ta' matul is-Sena (Sena C)
IŻ-ŻWIEĠ SAGRAMENT

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina
 

http://thechurchinmalta.org/mt/

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċi tal-viċin.(Aġġornata 10/02/2013)
Agħfas hawn
Qari tal quddiesa tal-Ħdud li ġejjin


Għal dan Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju,
biex
ikollkom sehem fil-glorja ta’ Ġesù Kristu.

__________________________________________________

 


Sibna fuq Facebook hawn:  https:/www.facebook.com/fguraparish/