Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
  Il-Ħadd 20 ta' Settembru 2020
Il-25 Ħadd ta' matul is-sena (Sena A)
IT-TJIEBA U L-ĠENEROŻITÀ TA’ ALLA

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina
 

https://knisja.mt/

Ħinijiet tal-Quddies f'Parroċċi oħra.
Agħfas hawn


Mulej iftħilna qalbna
biex
nifhmu l-kliem ta’ Ibnek Ġesù Kristu..
__________________________________________________

 

Aġġornata 
19  ta' Settembru 2020


Issibna fuq Facebook hawn:  https://www.facebook.com/parrocca.fgura