Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 15 ta' Ottubru 2017
It-28 Ħadd ta' matul is-sena (Sena A)
L-IKLA TAT-TIEĠ – IL-KNISJA

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina

 

http://maltadiocese.org

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċi tal-viċin.(Aġġornata 10/02/2013)
Agħfas hawn
Qari tal quddiesa tal-Ħdud li ġejjinAlla ta’ Sidna Ġesù Kristu, il-Missier tal-glorja,
jagħtikom
spirtu ta’ għerf
biex
tagħrfu x’inhi t-tama tas-sejħa tagħkom.

                                                               

 

 

Sibna fuq Facebook hawn:  http://www.facebook.com/parrocca madonna tal-karmnu fgura