Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 21 ta' Apri 2019
L-Għid il-Kbir
 

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina
Tberik tal-familji fid-djar
April/Mejju/Ġunju 2019

http://thechurchinmalta.org/mt/

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċi tal-viċin.(Aġġornata 10/02/2013)
Agħfas hawn
Qari tal quddiesa tal-Ħdud li ġejjin


Il-Ħaruf tal-Għid tagħna, li hu Kristu, hu maqtul:
nagħmlu
mela festa fil-Mulej.

L-Għid it-Tajjeb lill-familji kollha.

__________________________________________________

 


Sibna fuq Facebook hawn:  https:/www.facebook.com/fguraparish/