Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 1 ta' Diċembru 2019
L-1 Ħadd tal-Avvent (Sena A)
INFITTXU LIL ALLA

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina
 

https://knisja.mt/

Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċi tal-viċin.(Aġġornata 10/02/2013)
Agħfas hawn
Qari tal quddiesa tal-Ħdud li ġejjin


Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek,
u
s-salvazzjoni tiegħek agħtina.


__________________________________________________

 


Sibna fuq Facebook hawn:  https:/www.facebook.com/fguraparish/