Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Lectio Divina

Il-Ħadd 14 ta' Lulju 2019
Festa tal-Madonna tal-Karmnu
fil-Fgura
                                                  (qari tal-quddiesa) 
(mur lura)  meħuda mill-website: http://ocarm.org/en/