It-Tnejn 2 ta' Lulju:

Jum it-Tfal u l-Ħruġ tal-Vara min-niċċa.

6:30pm Manifestazzjoni mit-tfal bl-istatwa tal-Madonna li tibda minn quddiem il-Museum tal-bniet fi Triq Kampanella.

7:45pm Wara l-quddiesa ssir il-ħruġ solenni tal-vara min-niċċa


It-Tlieta 3 ta'Luliu:

8:30pm Il-Banda 'Spinola' ta' San Ġiljan tibda mar minn Triq San Mikiel kantuniera ma' Triq il-Koppla u tkompli fdawn it-toroq: Mater Boni Consiglii, Sponsun, Kent, Martin Luther King, Mahatma Ghandi, Sur, 14 ta' Dembru, Karmnu, Triq Hompesch fejn isir it-tlugħ ta' San Elija fug il-kolonna quddiem il-Knisja Parrokkjali u wara l-marċ jkompli sa Triq il-Karmelitani.
 

L-Erbgha 4 ta' Lulju: L-Ewwel Jum tat-Tridu

8:30pm Il-Banda Maria Assunta tal-Gudja tibda marċ minn Triq il-Liedna u tkompli fdawn it-toroq: San Tumas, Kampanella, Ward tax-Xemx, Censu Busuttil, Qronfla, Kampanella, Ġiżi, Liedna, San Mikiel, Mater Boni Consiglii, Ħuttafa, Kent, 26 ta Marzu, Koppla,

San Tumas, Kent, Klabb tal-Boċċi, Martin Luther King, Mahatma Ghandi, Summiena, Merħba, San Xmun, 14 ta- Diċembru, Sur, Hompesch sal-każin.

 

Il-Hamis 5 ta' Luliu: It-Tieni Jum tat-Tridu

8:30pm Il-Banda Madonna tal-Karmnu tal-Fgura tibda marċ minn quddiem il-każin tal-banda u tkompli fdawn it-toroq: Hompesch, Sur, Mater Boni Consiglii, San Tumas, Kent, Sejba Punika, Sponsun, Zabbar, San Pietru, Liedna, San Tumas, Hompesch sal-każin

tal-Banda fejn titla l-istatwa tal-anġlu fuq il-Kolonna.

 

Il-Ġimgħa 6 ta' Lulju : It-Tielet Jum tat-Tridu

8:15pm Il-Banda Madonna tal-Karmnu tal-Fgura tibda marċ minn guddiem il-Knisja bl-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu u tkompli f'dawn it-toroq:  Hompesch, Karmelitani, Kampanella, Sur, Blondell, Bormla, W.Levanzin, Gallu, Hompesch, Sant' Antnin, Klerku, Karmnu, Kitba, Sur, u Hompesch sal-kolonna fejn il-banda ssellem lill-Madonna waqt it-tlugħ tagħha fuq il-kolonna bl-lnnu Popolari.

 

Is-Sibt 7 ta' Luliu: Lejlet il-Festa

8:30pm Il-Banda Madonna tal-Karmnu tal-Fgura tibda marċ minn Triq Hompesch kantuniera ma' Trqg il-Bieb sa quddiem il-Każin tal-Banda fejn tesegwixxi programm mużikali quddiem il-Każin tal-Banda. Fi tmiem il-programm tagħmel marċ minn

quddiem il-Każin sa Wesgħa Kunsill tal-Ewropa.

11:30pm  Ħruq tan-nar tal-art f'Wesgħa Kunsill tal-Ewropa.

12:00am Ħruq ta' nar sinkronizzat mal-mużika u kaxxi infernali fit-tmiem organizzat mis-Sezzjoni Żgħażagħ. Kummissjoni Festa Esterna 16 ta' Lulju Fgura.

 

Il-Hadd 8 la' Lulju: Jum il-Festa tal-Madonna tal-Karmnu fit-Parroċċa.

11:00am Il-Banda Madonna tal-Karmnu tal-Fgura tibda marċ minn quddiem il-Każin tal-Banda u tkompli f'dawn it-toroq: Hompesch, Bormla, Vjal Kottoner, Sur, Kampanella, George Stevens, Karmelitani, Valperga, San Tumas, Hompesch sal-każin tal-banda.

 

7:00pm Il-Banda Santa Marija ta' Ħad-Dingli tibda marċ minn Wesa Kunsill tal-Ewropa għal Triq Hompesch saz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali fejn tilqa' l-Istatwa Titulari bid-daqq tal-lnnu Populari fil-ħruġ tal-purċissjoni fejn issir tislima lill-Madonna bil-kant minn Rebecca Scerri u wara tkompli takkumpanja l-purċissjoni sa kantuniera ma' Triq il-Karmelitani. Wara, il-Banda tesegwixxi programm mużikali fuq il-planċier quddiem il-knisja. Il-Banda

ser tkun immexxija mis-Surmast Dircttur Richard Bugeia FLCM, FVCM(Hons). Tkanta fiimkien mal-banda Lara Azzopardi.


7:15pm Il-Banda Imperial tal-Me
llieħa tibda marċ minn Triq il-Karmelitani, minn ħdein il-Museum tas-subien għal Triq Hompesch fejn tingħaqad mal-purċissjoni minn kantuniera ma' Triq il-Karmelitani u tkompli takkumpanja fi Triq Hompesch, Triq Żabbar, Triq San Pietru, Triq Mater Boni Consiglii, Triq il-Kitba u Triq Hompesch sal-Knisja Parrokkjali fejn

issellem lill-Madonna bl-lnnu Popolari u l-Ave Maria kantata mis-sopran Vanessa Fenech.