Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

FESTA 201
8

Programm tal-Festi li ser jiġu ċċelebrati

fil-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu l-Fgura

f’ġieh il-Verġni Mqaddsa Marija Omm u Ġmiel tal-Karmelu

Patruna tal-parroċċa tagħna

bejn it-22 ta’ Ġunju  u t-8 ta’ Lulju 2018


Festi ta' Barra 2018