Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

RANDAN 2018

Eżerċizzi tar-Randan

Mis-26 ta’ Frar sat-2 ta’ Marzu 2018.
al kulħadd fil-knisja parrokkjali.
Filgħodu fit-8:30am – Quddiesa u priedka fil-quddiesa.
Predikatur – Rev. Monsinjur Ewkarist Sultana
.

Mit-Tnejn 5 sal-Ġimgħa 9 ta’ Marzu 2018.
all-miżżewġin fil-knisja parrokkjali.

Filgħaxija wara l-quddiesa tas-6:30pm.
Predikatur – P. Alexander Scerri O. Carm.

Mit-Tnejn 12 sal-Ġimgħa 16 ta’ Marzu 2018.
al kulħadd fiċ-ċentru pastorali fi Triq il-Liedna.
Filgħaxija fis-6:30pm – Quddiesa u priedka fil-quddiesa.
Predikatur – Rev. Kappillan P. Raymond Calleja O. Carm.

 Mit-Tnejn 19 sal-Ħamis 22 ta’ Marzu 2018.
al kulħadd fil-knisja parrokkjali.
Filgħaxija fis-6:30pm – Quddiesa u priedka fil-quddiesa.
Predikatur – P. Joe Vella O. Carm.