Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 16 ta' Diċembru 2018
It-3 Ħadd tal-Avvent (Sena C)
FERĦ LI JAĦSEB F'ĦADDIEĦOR
                                                      
  (lectio divina)