Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 19 ta' Mejju 2019
Il-5 Ħadd tal-Għid
KRISTU RXOXT JAGĦTINA SEHEM MILL-ĦAJJA TIEGĦU
                                                      
  (lectio divina)