Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 21 ta' Jannar 2018
It-
3 Ħadd tas-sena (Sena B)
NGĦOŻŻU Ż-ŻMIEN
                                                      
  (lectio divina)