Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 13 ta' Ġunju 2021
Il-11-il Ħadd ta' matul is-sena (Sena B)
IL-QAWWA MOĦBIJA TAS-SALTNA
                                                      
  (lectio divina)