Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 18 ta' Marzu 2018
Il-5 Ħadd tar-Randan (Sena B)
KRISTU JWETTAQ IL-PATT IL-ĠDID
                                                      
  (lectio divina)