Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 12 ta' Lulju 2020
Il-15-il Ħadd ta' matul is-sena (Sena A)
IL-KELMA TA' ALLA IRRIDU NGĦIXUHA
                                                      
  (lectio divina)