Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 18 ta' April 2021
It-3 Ħadd tal-Għid (Sena B)
KRISTU RXOXT RAHAN TAL-MAĦFRA TAGĦNA
                                                      
  (lectio divina)