Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 25 ta' Lulju 2021 
I
s-17-il Ħadd ta' matul is-sena (Sena B)
ĦOBŻ TAS-SEMA U ĦOBŻ TAL-ART
                                                      
(lectio divina)