Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 24 ta' Mejju 2020  
TLUGĦ IL-MULEJ FIS-SEMA
                                                            (lectio divina)