Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 16 ta' Settembru 2018  
L-24 Ħadd ta' matul is-sena (Sena B)
KIF JIRRAĠUNA ALLA
                                                            (lectio divina)