Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 20 ta' Jannar 2019
It-2 Ħadd ta' matul is-Sena (Sena C)
IŻ-ŻWIEĠ SAGRAMENT
                                                      
  (lectio divina)