Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 16 ta' Frar 2020
Is-6 Ħadd ta' matul is-Sena (Sena A)
IL-PJAN TA' ALLA
                                                 (lectio divina)