Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

It-Tnejn 25 ta' Diċembru 2017
Jum il-Milied
IT-TWELID TA' SIDNA ĠESÙ KRISTU
                                                   (mur lura)