Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

GĦAQDIET

Azzjoni Kattolika

Fl-1980 twaqqaf iċ-ċirkolu ta’ l-Azzjoni Kattolika fil-Fgura taħt it-titlu ta’ MARIJA OMM IL-KNISJA.  L-Għan ta’ din l-għaqda huwa li tgaħti formazzjoni lill-membri tagħha.  L-Assistent Ekkleżjastiku fil-parroċċa tagħna huwa r-Rev. P. Hermann Duncan O.Carm. Pirjol tal-komunità Karmelitana.  Huwa jassisti għall-laqgħa li ssir kull nhar ta’ Erbgħa fid-9:00am fiċ-Ċentru Parrokkjali.Text Here

Darba fix-xahar, norganizzaw irtir kif ukoll ħarġa għall-anzjani tal-parroċċa. 

Fil-parroċċa nagħmlu xogħol ta’ djakonija u xogħol ieħor volontarju li jkun meħtieġ minn żmien għal żmien.

Agħfas hawn biex tmur lura fil-Lista ta' l-Għaqdiet