Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Jannar

 

1

It-Tlieta

Solennità ta’ Marija Omm Alla u Jum il-Paċi.

Illum hija festa kmandata u hemm l-obbligu tal-quddiesa.
Il-ħin tal-quddies ikun dak bħal ta’ nhar ta’ Ħadd.

 

2

L-Erbgħa


      Coffee Morning. Tluq minn quddiem il-knisja fid-8:45am.

 

 

4

 

  Il-Ġimgħa

 

        L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.

Fil-knisja parrokkjali jkun hemm l-adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8:30am u wara l-quddiesa tas-6:30pm.

Fl-10:00am fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna jkun hemm il-quddiesa u l-adorazzjoni.

 

5

 

  Is-Sibt

L-Ewwel Sibt tax-Xahar

Wara l-quddiesa tat-7:45am fiċ-ċentru parrokkjali jkun hemm

ir-rużarju meditat animat mill-Moviment Madonna ta’ Fatima.

 

 

 

6

 

 

  Il-Ħadd

Solennità tal-Epifanija tal-Mulej.

Il-quddiesa tad-9:30am tkun bis-sagrament tal-magħmudija.

 

 

9

 

L-Erbgħa

      Laqgħa għat-Terzjarji Karmelitani fl-4:30pm fil-knisja        

      parrokkjali bil-quddiesa.

 

13

 

  Il-Ħadd

 

Festa tal-Magħmudija tal-Mulej.

 

 

16

 

L-Erbgħa


      Coffee Morning. Tluq minn quddiem il-knisja fid-8:45am.

 

18 - 25


Il-Ġimgħa
sal-Ġimgħa


       Ġimgħa ta’ Talb għall-għaqda tal-Knejjes insara.

 

 20


Il-Ħadd

   It-Tieni Ħadd ta’ Matul is-Sena.

 


27

 

Il-Ħadd

 

 

It-Tielet Ħadd ta’ Matul is-Sena.
L-quddiesa tad-9:30am tkun animata mill-Kummissjoni
Tfal
tal-Parroċċa

 

 

30


L-Erbgħa

 
  
Coffee Morning. Tluq minn quddiem il-knisja fid-8:45am.