Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Ottubru

Matul ix-xahar ta’ Ottubru, fis-6:00pm
ikollna r-rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija espost.
Is-Sibt ir-Rużarju jibda fil-5:00pm

1

It-Tnejn

Festa ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù u tal-Wiċċ Imqaddes.

4

Il-Ħamis

Jibda l-kors ta’ Kana għall-għarajjes fis-7:30pm fiċ-ċentru parrokkjali.

 

5

 

Il-Ġimgħa

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.

Adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8.30am fil-knisja parrokkjali. Quddiesa u adorazzjoni fl-10.00am fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna. Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30pm fil-knisja parrokkjali.

 

6

 

Is-Sibt

L-Ewwel Sibt tax-xahar.

Rużarju meditat wara l-quddiesa tat-7.45am fis-Sala Parrokkjali animat mill-Moviment Madonna ta’ Fatima.

7

Il-Ħadd

It-Seba’ u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena.

Fil-quddiesa tad-9:30am jiġi amministrat is-sagrament tal-magħmudija.

 

10

 

L-Erbgħa

Illum huwa wkoll it-tieni Erbgħa tax-xahar. Għalhekk fl-4:30pm it-terzjarji Karmelitani jkollhom il-laqgħa tagħhom bil-quddiesa fil-knisja parrokkjali.

Coffee
Morning, tluq fid-8:45am minn quddiem il-knisja.

 

12

Il-Ġimgħa

Fis-6:30pm ikollna quddiesa u ċelebrazzjoni tal-aħħar dehra tal-Madonna ġewwa Fatima.

13

Is-Sibt

L-aħħar dehra tal-Madonna ġewwa Fatima.

14

Il-Ħadd

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena.

15

It-Tnejn

Festa ta’ Santa Tereża ta’ Ġesù.

21

Il-Ħadd

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-Sena u
l-Ġurnata Missjunarja.
Il-quddiesa tad-9:30am tkun animata mill-Kummissjoni Tfal.

24

L-Erbgħa

Coffee Morning, tluq fid-8:45am minn quddiem il-knisja.

27

Is-Sibt

Jum il-Griżma tal-Isqof.   
Il-quddiesa tal-Griżma tibda’ fl-4:30pm.

Illum ma jkollniex il-quddiesa tal-5:30pm.

 

 

28

 

 

Il-Ħadd

It-Tletin Ħadd ta’ Matul is-Sena u Jum il-Fgura

Il-quddiesa tad-9:30am tkun bis-sehem tas-Sindku u l-Kunsill Lokali flimkien mal-għaqdiet reliġjużi u ċiviċi tal-parroċċa.

Illum ukoll ikollna t-tieni grupp ta' adoloxxenti li se jirċievu l-Griżma tal-Isqof. Il-quddiesa tibda fl-4:30pm.

29 It-Tnejn Fis-7:00pm fis-sala parrokkjali jkollna t-tieni laqgha dwar id-dommi tal-Madonna immexxija minn Dun Hector Scerri.

31

L-Erbgħa

Coffee Morning, tluq fid-8:45am minn quddiem il-knisja.