Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Lulju

 

 

 

5

 

 

Il-Ġimgħa

L-ewwel Ġimgħa tax-xahar.

Fil-knisja parrokkjali jkun hemm l-adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8:30am u wara l-quddiesa tas-6:30pm.

Fl-10:00am fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna jkun hemm il-quddiesa u l-adorazzjoni.

 

6

 

Is-Sibt

L-ewwel Sibt tax-xahar.

Wara l-quddiesa tat-7:45am fiċ-ċentru parrokkjali jkun hemm rużarju meditat u animat mill-Moviment Madonna ta’ Fatima.

7

Il-Ħadd

L-Erbatax il-Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena.

8

- 14

Mit-Tnejn sal-Ħadd

Il-ġimgħa tal-festa. Għad-dettalji ara l-programm hawn.

10

L-Erbgħa

Coffee Morning. Tluq bil-private fit-8:30am.

 

 

16

 

 

It-Tlieta

Tifkira Solonni tal-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu.

Ġewwa s-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu l-Belt Valletta fid-9:00am ikun hemm il-quddiesa kantata tal-festa. Filgħaxija fis-7:00pm toħroġ il-purċissjoni.

20

Is-Sibt

Solennità tal-Profeta Missierna San Elija.

21

Il-Ħadd

Is-Sittax il-Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena.

24

L-Erbgħa

Coffee Morning. Tluq bil-private fit-8:30am.

28

Il-Ħadd

Is-Sbatax il-Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena.