Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Diċembru

 

1

Il-Ħadd

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent.

Il-quddiesa tad-9:30am tkun bis-sagrament tal-magħmudija.

 

 

6

 

 

Il-Ġimgħa

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.

Fil-knisja parrokkjali jkun hemm l-adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8:30am u wara l-quddiesa tas-6:30pm.

Fl-10:00am fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna jkun hemm il-quddiesa u l-adorazzjoni.

 

7

 

Is-Sibt

L-Ewwel Sibt tax-Xahar.

Wara l-quddiesa tat-7:45am fiċ-ċentru parrokkjali jkollna rużarju meditat animat mill-Moviment Madonna ta’ Fatima.

8

Il-Ħadd

It-Tieni Ħadd tal-Avvent.

9

It-Tnejn

Solennità trasferita tal-Immakulata Kunċizzjoni.

10

It-Tlieta

Nofs ta’ nhar irtir għat-Terzjarji Karmelitani ġewwa l-kappella ta’ San Luqa, in-Nigret limiti tar-Rabat.

11

L-Erbgħa

Coffee Morning. Tluq fit-8:30am.
Laqgħa għat-Terzjarji Karmelitani fl-4:30pm fil-knisja parrokkjali bil-quddiesa.

 

13

 

Il-Ġimgħa

Festa Pubblika.

Ħarġa ta’ ġurnata bil-quddiesa ġewwa l-Mellieħa.
Tluq fit-8:30am minn quddiem il-knisja

 

14

 

Is-Sibt

Festa ta’ San Ġwann tas-Salib Karmelitan u Duttur tal-Knisja. Illum jaħbat għeluq il-75 sena mill-wasla tal-patrijiet Karmelitani ġewwa l-Fgura.

15

Il-Ħadd

It-Tielet Ħadd tal-Avvent.

 

 

15

-

23

 

 

Mill-Ħadd sat-Tnejn

Novena tal-Milied.

Matul il-ġranet tan-novena l-quddiesa tas-6:30pm tkun animata minn għaqdiet differenti tal-parroċċa.

Illum ukoll nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal- anniversarju t’għeluq il-75 sena mill-wasla tal-Patrijiet Karmelitani fil-Fgura li se jiġi ċċelebrat fl-2020. Fis-6:30pm ikollna quddiesa kantata bis-sehem tal-għaqdiet kollha tal-parroċċa.

18

L-Erbgħa

Coffee Morning. Tluq fid-8:30am. 
Fil-quddiesa tas-6:30pm issir il-vestizzjoni u l-professjoni tat-Terzjarji Karmelitani.

20

Il-Ġimgħa

Illum għall-quddiesa tas-6:30pm huma mistiedna il-helpers kollha tal-parroċċa.

 

 

22

 

Il-Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent.

Il-quddiesa tad-9:30am tkun animata mill-membri tal-Museum. It-Tfal subien u bniet huma mħeġġa biex flimkien mal-ġenituri tagħhom jattendu għal din il-quddiesa.

23

It-Tnejn

Fil-quddiesa tas-6:30pm issir il-vestizzjoni tal-Abbatini.

 

 

 

24

 

 

 

It-Tlieta

Lejliet il-Milied.

Filgħaxija jkollna l-quddies tal-Vġili tal-Milied fil-5:30pm u 6:30pm. Fil-5:15pm tibda l-purċissjoni tal-Bambin mill-Museum tas-Subien.

Bil-lejl il-knisja tiftaħ fl-9:45pm. Fil-11:00pm ikollna l-uffiċċju tal-qari bil-kant tal-innijiet bis-sehem tal-Kor Flower of Carmel.

F’11:45pm issir it-translazzjoni bil-Bambin u ssir il-prietka tat-tfal li din is-sena ser issir minn Andrew Lombardo u Ilenia Bartolo.

F’Nofs il-lejl tibda konċelebrazzjoni solenni tal-festa tal-Milied.

25

L-Erbgħa

Solennità tat-Twelid ta’ Ġesù Festa kmandata.

Quddies fis-6:00am, 7:00am, 8:00am, 9:30am, 11:00am u 6:30pm.

26

Il-Ħamis

Festa ta’ San Stiefnu Martri.

27

Il-Ġimgħa

Festa ta’ San Ġwann l-Evanġelista.

28

Is-Sibt

Festa tal-Martri Innoċċenti

 

 

 

29

 

 

 

Il-Ħadd

Festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi.

Il-quddiesa tal-11:00am tkun animata mill-Kummissjoni Familja. Għal din il-quddiesa qed nistiednu b’mod speċjali lil dawk il-koppji li din is-sena qed jiċċelebraw il-25 jew 50 anniversarju taż-żwieġ tagħhom. Dawk il-koppji li din is-sena qed jiċċelebraw dan l-anniversarju huma mitluba li jkellmu lill-kappillan jew jibgħatulna messaġġ fuq il-facebook page tal-parroċċa.

 

 

31

 

 

It-Tlieta

Lejliet l-Ewwel tas-Sena.

Filgħaxija jkollna l-adorazzjoni bejn l-4:30pm u 5:30pm u l-quddies fil-5:30pm u 6:30pm.

Fi tmiem il-quddiesa tas-6:30pm jitkanta it-Te Deum bħala ringrazzjament għal dak kollu li Alla għamel magħna matul din is-sena u tingħata l-barka sagramentali.