Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Mejju

1

San Ġużepp Ħaddiem Festa Pubblika.

Il-ħin tal-quddies ikun dak bħal ta nhar ta xogħol.

Ħarġa ta’ ġurnata bil-quddiesa għall-Mellieħa. Tluq fid-8:45am.
2


Il-Ħames Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.


4

 

L-ewwel Ġimgħa tax-xahar.

Fil-knisja parrokkjlai jkun hemm l-adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8:30am u wara l-quddiesa tas-6:30pm.

Fl-10:00am fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna jkun hemm il-quddiesa u l-adorazzjoni.
5


L-ewwel Sibt tax-xahar.

Wara l-quddiesa tat-7:45am fiċ-ċentru parrokkjali jkun hemm rużarju meditat u animat mill-Moviment Madonna ta Fatima.

Jum ta’ Adorazzjoni Ewkaristika fil-Museum tas-Subien mit-8:00am sal-5:00pm.. 
6


Is-Sitt Ħadd tal-Għid.

Fil-quddiesa tad-9:30am jiġi amministrat is-sagrament tal-magħmudija.

 

8

 

Festa tal-Madonna ta Pompei.

Quddiesa fil-11:30am, u fnofsinhar tingħad is-supplika tal-Madonna.
9


Is-Sitt Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu. Festa ta’ San Ġorġ Preca.

Coffee morning – Tluq fid-8:45am.

 


13


Is-Seba Ħadd tal-Għid.

Tlugħ tal-Mulej fis-Sema u Jum l-Omm.

Il-quddies kollu jkun għall-ommijiet ħajjin u mejtin.

Il-quddiesa tad-9:30am tkun animata mill-Kummissjoni Tfal.


16

 

Is-Seba u l-aħħar Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.

20


 Għid il-Ħamsin.

21 - 25


Ġimgħa ta’ tagħlim mill-membri tal-Museum fi Pjazza Reggie Miller fis-7:00pm.


23


Coffe morning – Tluq fid-8:45am.


27
It-Trinita' Qaddisa.