Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Novembru

 

 

 

1

 

 

Il-Ġimgħa

Solennità tal-Qaddisin Kollha u l-Ewwel  Ġimgħa tax-Xahar. Ikollna l-adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8:30am u wara l- quddiesa tas-6:30pm.

Fl-10:00am fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna ikun hemm il-quddiesa u l-adorazzjoni.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Is-Sibt

Tifkira Solenni ta’ Ħutna l-Mejtin Kollha u l-Ewwel Sibt tax-Xahar

Filgħodu l-quddies ikun fis-6:00am, 6:30am, 7:00am, 7:30am, 8:00am u 8:30am.

Filgħaxija jkollna quddiesa fil-5:30pm u quddiesa kantata fis-6:30pm. Wara l-quddiesa tas-6:30pm ikun hemm żewġ quddisiet oħra.

Rużarju meditat wara l-quddiesa tat-8:00am fis-sala parrokkjali animat mill-Moviment Madonna ta’ Fatima.

 

3

 

Il-Ħadd

Il-Wieħed u Tletin Ħadd ta’ Matul is-Sena.

Fil-quddiesa tad-9:30am jiġi amministrat is-sagrament tal-magħmudija.

9

Is-Sibt

Festa tal-Konsagrazzjoni tal-Bażilka tal-Lateran.

10

Il-Ħadd

It-Tnejn u Tletin Ħadd ta’ Matul is-Sena.

11
sa
13

Mit-Tnejn sal-Erbgħa

  Tlett ijiem eżerċizzi għat-Terzjarji Karmelitani fil-5:00pm fil-knisja parrokjali

13

L-Erbgħa

Coffee Morning,  tluq fid-8:30am minn quddiem il-knisja.

14

Il-Ħamis

Festa tal-Qaddisin Kollha  tal-Ordni Karmelitan.

15

Il-Ġimgħa

Tifkira tal-Mejtin Kollha tal-Ordni Karmelitan.

Laqgħa ta’ tagħlim fuq il-Bibbja fil-Museum tas-subien fis-7:00pm.

17

Il-Ħadd

It-Tlieta u Tletin Ħadd Ħadd ta’ Matul is-Sena.

23

Is-Sibt

Jibda l-bazaar tal-Milied, b’risq il-parroċċa fis-Sala San Ġorġ Preca (il-knisja l-qadima).

24

Il-Ħadd

Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu.

27

L-Erbgħa

Coffee Morning, tluq fid-8:30am minn quddiem il-knisja.