Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Jannar 2020

 

 

1

 

L-Erbgħa

Solennità ta’ Marija Omm Alla u Jum il-Paċi.

Illum hija festa kmandata u hemm l-obbligu tal-quddiesa. Il-ħin tal-quddies ikun bħal dak ta’ nhar ta’ Ħadd.

 

3

 

Il-Ġimgħa

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.

Fil-knisja parrokkjali jkollna l-adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8:30am u wara l-quddiesa tas-6:30pm.

Fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna fl-10:00am ikun hemm il-quddiesa u l-adorazzjoni.

 

4

 

Is-Sibt

L-Ewwel Sibt tax-Xahar.

Wara l-quddiesa tat-7:45am fiċ-ċentru parrokkjali jkunu hemm ir-rużarju meditat animat mill-Moviment Madonna ta’ Fatima.

5

Il-Ħadd

Solennità tal-Epifanija tal-Mulej.

 

8

 

L-Erbgħa

Coffee Morning. Tluq minn quddiem il-knisja fid-8:30am. Laqgħa għat-Terzjarji Karmelitani fl-4:30pm fil-knisja parrokkjali bil-quddiesa.

12

Il-Ħadd

Festa tal-Magħmudija tal-Mulej.

Il-quddiesa tad-9:30am tkun bis-sagrament tal-magħmudija.

17

Il-Ġimgħa

Laqgħa ta’ tagħlim fuq il-Bibbja fil-Museum tas-subien fis-7:15pm.

 

 

 

 

18

- 25


Minn Sibt sa Sibt

 

Ġimgħa ta’ Talb għall-għaqda tal-Knejjes insara.

19

Il-Ħadd

It-Tieni Ħadd ta’ Matul is-Sena.

22

L-Erbgħa

Coffee Morning. Tluq minn quddiem il-knisja fid-8:30am.

26

Il-Ħadd

It-Tielet Ħadd ta’ Matul is-Sena.

27

It-Tnejn

Laqgħa ta' formazzjoni dwar l-istorja tal-Ordni Karmelitan minn P. Ivan Scicluna O.Carm fis-7:00pm fiċ-ċentru parrokjali.

29

L-Erbgħa

Coffee Morning. Tluq minn quddiem il-knisja fid-8:30am.