Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Frar

1 Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju u l-ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fil-knisja parrokkjali jkun hemm l-Adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8:30am. Filgħaxija fis-6:30pm issir il-quddiesa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej bit-tberik tax-xemgħa. Wara l-quddiesa jkun hemm l-adorazzjoni. Fiċ-ċentru pastorali fi Triq il-Liedna, fl-10:00am ikun hemm quddiesa u adorazzjoni.
2

L-ewwel Sibt tax-xahar. 

Wara l-quddiesa tat-7:45am fiċ-ċentru parrokkjali jkun hemm rużarju meditat animat mill-Moviment Madonna ta’ Fatima.
3

Il-Ħames Ħadd ta’ Matul is-Sena.

Illum niċċelebraw it-28 anniversarju mill-konsagrazzjoni tal-knisja.

Il-quddiesa tad-9:30am tkun bis-sagrament tal-magħmudija.

Filgħaxija fis-6:00pm issir it-talba tat-Tieni Għasar tad-Dedikazzjoni u fis-6:30pm quddiesa kantata fejn niċċelebraw l-anniversarju tal-konsagrazzjoni tal-knisja.

10

Solennità tal-Appostlu Missierna San Pawl. Illum hemm l-obbligu tal-quddies. Il-ħin tal-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd.

Ħarġa ta’ ġurnata għall-Mellieħa bil-quddiesa. Tluq fit-8:45am bil-private minn quddiem il-knisja.
11


Is-Sitt Ħadd ta’ Matul is-Sena.

14


Bidu tar-Randan Imqaddes.
Illum huwa jum ta’ sawm u ma jiswiex laħam. Fil-quddies kollu isir it-tqegħid tal-irmied.

Ħarġa b’risq il-knisja, tluq fid-8:45am.

Fl-4:30pm: Laqgħa għat-Terzjarji Karmelitani bil-quddiesa fil-knisja.
18


L-Ewwel Ħadd tar-Randan.

Il-quddiesa tad-9:30am tkun animata mill-Kummissjoni Tfal.


25


It-Tieni Ħadd tar-Randan.

26

Jibda l-ewwel kors ta’ eżerċizzi spiritwali tar-Randan fil-knisja parrokkjali. Il-kors għal kulħadd fit-8:30am. Quddiesa u prietka fil-quddiesa.

28


Ħarġa b’risq il-knisja. Tluq fid-8:45am.