Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Marzu

 

 

 

1

 

 

Il-Ġimgħa

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.

Fil-knisja parrokkjali jkun hemm l-adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8:30am u wara l-quddiesa tas-6:30pm.

Fl-10:00am fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna jkun hemm il-quddiesa u l-adorazzjoni.

2

Is-Sibt

Wara l-quddiesa tat-7:45am fiċ-ċentru parrokjali jkun hemm

ir-rużarju animat immexxi mill-moviment Madonna ta’ Fatima.

3

Il-Ħadd

It-Tmien Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena.

 

6

 

L-Erbgħa

Bidu tar-Randan Imqaddes

Illum huwa jum ta’ Sawm u ma jiswiex laħam. Fil-quddies kollu isir it-tqegħid tal-irmied.

 

10

 

Il-Ħadd

L-Ewwel Ħadd tar-Randan.

Fil-quddiesa tad-9:30am jiġi amministrat is-sagrament tal-magħmudija.

11

-

15

 

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa

Illum jibdew l-Eżerċizzi għal-kulħadd fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna.

Fis-6:30pm quddiesa u prietka fil-quddiesa.
Imexxi l-kappillan P. Raymond Calleja.

 

13

 

L-Erbgħa

Ħarġa b’risq il-knisja. Tluq fit-8:30am.

Fl-4:30pm: Laqgħa għat-Terzjarji Karmelitani bil-quddiesa fil-knisja.

17

Il-Ħadd

It-Tieni Ħadd tar-Randan.

Il-quddiesa tad-9:30am tkun animata mill-Kummissjoni Tfal.

19

It-Tlieta

Solennità ta’ San Ġużepp

Ħarġa ta’ ġurnata bil-quddiesa. Tluq fit-8:30am.

24

Il-Ħadd

It-Tielet Ħadd tar-Randan.

25

It-Tnejn

Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej.

25

-

29

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa

Illum  jibdew  l-Eżerċizzi  għal-kulħadd  fil-knisja  parrokjali  wara l-quddiesa tat-8:30am. Jipprietka P. Alex Scerri O. Carm.

31

Il-Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan.