Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Ottubru

 

Matul ix-xahar ta’ Ottubru  fis-6:00pm ikollna r-rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija espost. Is-Sibt ir-Rużarju jibda fil-5:00pm.

1

It-Tlieta

Festa ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù u tal-Wiċċ Imqaddes.

3

Il-Ħamis

Jibda l-kors ta’ Kana għall-għarajjes fis-7:30pm fiċ-ċentru parrokkjali.

 

 

4

 

 

Il-Ġimgħa

L-ewwel Ġimgħa tax-xahar.

Adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8.30am fil-knisja parrokkjali. Quddiesa u adorazzjoni fl-10.00am fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna.

Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30pm fil-knisja parrokkjali.

 

7

 

Is-Sibt

L-ewwel Sibt tax-xahar.

Rużarju meditat wara l-quddiesa tat-7.45am fis-Sala Parrokkjali animat mill-Moviment Madonna ta’ Fatima.

 

6

 

Il-Ħadd

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena.

Fil-quddiesa tad-9:30am jiġi amministrat is-sagrament tal-magħmudija.

 

9

 

L-Erbgħa

Coffee Morning – Tluq fid-8:30am.

Illum huwa wkoll it-tieni Erbgħa tax-xahar. Għalhekk fl-4:30pm it-terzjarji Karmelitani ikollhom il-laqgħa tagħhom bil-quddiesa fil-knisja parrokkjali.

13

Il-Ħadd

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena.

Illum taħbat ukoll l-aħħar derhra tal-Madonna ġewwa Fatima

 

14

 

It-Tnejn

Fiċ-ċentru parrokjali fis-7:15pm ser isir seminar ta’ preparazzjoni għal dawk l-għarajjes li se jiżżewġu sal-aħħar ta’ Ġunju tal-2020.

15

It-Tlieta

Festa ta’ Santa Tereża ta’ Ġesù.

20

Il-Ħadd

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena u l-Ġurnata Missjunarja.

23

L-Erbgħa

Coffee Morning, Tluq fid-8:30am minn quddiem il-knisja.

 

26

 

Is-Sibt

Jum il-Griżma tal-Isqof

Il-quddiesa tal-griżma tibda’ fl-4:30pm.  Ma jkollniex il-quddiesa tal-5:30pm.

27

 

 

Il-Ħadd

It-Tletin Ħadd ta’ Matul is-Sena u Jum il-Fgura

Il-quddiesa tad-9:30am tkun bis-sehem tas-Sindku u l-Kunsill Lokali flimkien mal-għaqdiet reliġjużi u ċiviċi tal-parroċċa

fl-okkażjoni ta’ Jum il-Fgura.

Illum ukoll ikollna t-tieni grupp ta' adoloxxenti li se jirċievu l-Griżma tal-Isqof. Il-quddiesa tibda fl-4:30pm.

30

L-Erbgħa

Coffee Morning, Tluq fid-8:30am minn quddiem il-knisja.