Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Jannar

1

Solennità ta’ Marija Omm Alla u Jum il-Paċi.

Illum hija festa kmandata u hemm l-obbligu tal-quddies. Il-ħin tal-quddies ikun dak bħal ta’ nhar ta’ Ħadd.
5

L-ewwel Ġimgħa tax-xahar.

Fil-knisja parrokkjali jkun hemm l-adorazzjoni wara l-quddiesa

tat-8:30am u wara l-quddiesa tas-6:30pm. Fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna fl-10:00am ikun hemm il-quddiesa u adorazzjoni.
6

L-ewwel Sibt tax-xahar.

Wara l-quddiesa tat-7:45am fiċ-ċentru parrokkjali jkun hemm rużarju meditat animat mill-Moviment Madonna ta’ Fatima.

7

Solennità tal-Epifanija.

L-quddiesa tad-9:30am tkun bis-sagrament tal-magħmudija.
8


Festa tal-Magħmudija tal-Mulej.

10

Coffee Morning, tluq minn quddiem il-knisja fid-8:45am.

Fl-4:30pm ikun hemm laqgħa bil-quddiesa għat-Terzjarji Karmelitani fil-Knisja.
14


It-Tieni Ħadd ta’ Matul is-Sena.

18 - 25


Ġimgħa ta’ talb għall-għaqda tal-knejjes insara.

21


It-Tielet Ħadd ta’ Matul is-Sena.

24


Coffee Morning, tluq minn quddiem il-knisja fid-8:45am.

28
Ir-Raba’ Ħadd ta’ Matul is-Sena.