Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

April

1

L-Għid il-Kbir tal-Mulej.

Il-quddiesa tad-9:30am tkun animata mill-Kummissjoni Tfal tal-parroċċa
2 - 8


Ottava tal-Għid u jiem ta’ Adorazzjoni.

Mill-5:30am sas-6:00am – Espożizzjoni fis-Skiet
6:00pm – Espożizzjoni u rużarju meditat

6:30pm – Quddiesa

Wara l-quddiesa tkompli l-espożizzjoni sat-8:00pm

Is-Sibt filgħaxija l-espożizzjoni u r-rużarju jkunu fil-5:00pm

 


4

 

L-ewwel Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.

Matul l-Erbgħat tal-Madonna tal-Karmnu fis-6:30pm ikollna quddiesa bil-prietka fuq il-Madonna, immexxija minn Mons. Ewkarist Sultana.
6


L-ewwel Ġimgħa tax-xahar.

Fl-10:00am fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna jkun hemm il-quddiesa u l-adorazzjoni. 
7


L-ewwel Sibt tax-xahar.

Wara l-quddiesa tat-7:45am fiċ-ċentru parrokkjali jkun hemm rużarju meditat u animat immexxi mill-Moviment Madonna ta’ Fatima.

 

8

 

It-Tieni Ħadd tal-Għid - Festa tal-Ħniena Divina.
9


Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej (Solennità trasferita).


11


It-Tieni Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.

Coffee Morning b’risq il-knisja. Tluq fid-8:45am minn quddiem il-knisja.


15


It-Tielet Ħadd tal-Għid.

Illum il-quddiesa tad-9:30am tkun animata mill-Kummissjoni Tfal tal-Parroċċa

18


 It-Tielet Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.

22


Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid.


25


Ir-Raba’ Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.

Coffee Morning b’risq il-knisja. Tluq fid-8:45am minn quddiem il-knisja.
29
Il-Ħames Ħadd tal-Għid.