Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Novembru

1

Il-Ħamis

Solennità tal-Qaddisin Kollha.

Fis-6:30pm ikollna quddiesa kantata.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Il-Ġimgħa

Tifkira Solenni ta’ Ħutna l-Mejtin Kollha u l-Ewwel  Ġimgħa tax-Xahar.

Filgħodu l-quddies ikun fis-6:00am, 6:30am, 7:00am, 7:30am, 8:00am u 8:30am.

Wara l-quddiesa tat-8:30am ikollna l-adorazzjoni.

Filgħaxija jkollna quddiesa kantata fis-6:30pm u żewġ quddisiet wara.

Fl-10:00am fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna ikun hemm il-quddiesa u l-adorazzjoni.

 

3

 

Is-Sibt

L-Ewwel Sibt tax-xahar.

Rużarju meditat wara l-quddiesa tat-7.45am fis-sala parrokkjali animat mill-Moviment Madonna ta’ Fatima.

4

Il-Ħadd

Il-Wieħed u Tletin Ħadd ta’ Matul is-Sena.

Fil-quddiesa tad-9:30am jiġi amministrat is-sagrament tal-magħmudija.

9

Il-Ġimgħa

Festa tal-Konsagrazzjoni tal-Bażilka tal-Lateran.

11

Il-Ħadd

It-Tnejn u Tletin Ħadd ta’ Matul is-Sena.

Il-quddiesa tad-9:30am tkun animata mill-Kummissjoni Tfal.

 

 

14

 

 

L-Erbgħa

Festa tal-Qaddisin Kollha tal-Ordni Karmelitan.

Coffee Morning,  tluq fid-8:45am minn quddiem il-knisja.

Illum huwa wkoll it-Tieni Erbgħa tax-xahar. Għalhekk fl-4:30pm it-Terzjarji Karmelitani jkollhom il-laqgħa tagħhom bil-quddiesa fil-knisja parrokkjali.

15

Il-Ħamis

Tifkira tal-Mejtin Kollha tal-Ordni Karmelitan.

16

Il-Ġimgħa

Laqgħa ta’ tagħlim fuq il-Bibbja fil-Museum tas-subien fis-7:00pm.

18

Il-Ħadd

It-Tlieta u Tletin Ħadd Ħadd ta’ Matul is-Sena u l-Ġurnata Missjunarja.

24

Is-Sibt

Jibda l-bazaar tal-Milied, b’risq il-parroċċa fis-Sala San Ġorġ Preca (il-knisja l-qadima).

25

Il-Ħadd

Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu.

28

L-Erbgħa

Coffee Morning, Tluq fid-8:45am minn quddiem il-knisja.