Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Frar 2020

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Is-Sibt

L-Ewwel Sibt tax-Xahar.

Wara l-quddiesa tat-7:45am fiċ-ċentru parrokkjali jkunu hemm ir-rużarju meditat animat mill-Moviment Madonna ta’ Fatima.

Illum jaħbat għeluq it-30 sena minn mindu l-knisja tagħna ġiet ikkonsagrata u għeluq il-55 sena minn mindu l-Fgura saret parroċċa.

Fis-6:30pm l-E.T. Mons Joseph Galea Curmi, Isqof Awżiljarju se jmexxi quddiesa kantata bis-sehem tal-komunità Karmelitana u l-għaqdiet reliġjużi u dawk ċivili.

2

Il-Ħadd

Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u Jum il-Ħajja kkonsagrata. Il-quddiesa tad-9:30am tkun bis-sagrament tal-magħmudija.

 

 

7

 

 

Il-Ġimgħa

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.

Fil-knisja parrokkjali jkollna l-adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8:30am u wara l-quddiesa tas-6:30pm.

Fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna fl-10:00am ikun hemm il-quddiesa u l-adorazzjoni.

 

9

 

Il-Ħadd

Il-Ħames Ħadd ta’ Matul is-Sena.

Lejliet San Pawl, filgħaxija jkollna żewġ quddisiet fil-5:30pm u fis-6:30pm.

 

 

10

 

 

It-Tnejn

Solennità tal-Appostlu Missierna San Pawl.

Illum hemm l-obbligu tal-quddies. Il-ħin tal-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd.

Illum ser issir ħarġa ta’ ġurnata b’risq il-knisja. Tluq minn quddiem il-knisja fit-8:30am u naslu lura fl-4:00pm. Ikollna il-quddiesa.

 

11

 

It-Tlieta

L-ewwel dehra tal-Madonna ġewwa Lourdes.

Fis-7:00pm fiċ-ċentru parrokkjali ser issir laqgħa ta' formazzjoni dwar ir-regola u l-kariżma Karmelitana mmexxija mill-W.R.P. Provinċjal Joseph Saliba O. Carm.

 

12

 

L-Erbgħa

Ħarġa b’risq il-knisja. Tluq fid-8:30am bil-private minn quddiem il-knisja.

Fl-4:30pm: Laqgħa għat-Terzjarji Karmelitani bil-quddiesa fil-knisja.

16

Il-Ħadd

Is-Sitt Ħadd ta’ Matul is-Sena.

19

L-Erbgħa

Ġurnata Għawdex. Tluq bil-private fis-6:30am minn quddiem il-Knisja.

23

Il-Ħadd

Is-Seba’ Ħadd ta’ Matul is-Sena.

25

It-Tlieta

Ġurnata Irtir għat-Terzjarji Karmelitani għand Ulied Marija Ewkaristika, Ħaż-Żebbuġ. Tluq bil-private fid-8:30am minn quddiem il-knisja.

26

L-Erbgħa

Ras ir-Randan u l-Erbgħa tal-Irmied.

Jum ta’ Sawm għal dawk bejn it-18 u 59 sena.

Jum ta’ Astinenza għal dawk minn 14-il sena l-fuq.
Fil-quddies kollu jsir it-tqegħid tal-irmied.