Kalendarju
Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Awwissu

 

3

L-ewwel Ġimgħa tax-xahar.

Adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8.30am fil-knisja parrokkjali. Quddiesa u adorazzjoni fl-10.00am fiċ-ċentru pastorali ta Triq il-Liedna.

Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30pm fil-knisja parrokkjali.

 

 

4

L-ewwel Sibt tax-xahar.
Rużarju meditat wara l-quddiesa tat-7.45am fis-Sala Parrokkjali animat mill-Moviment Madonna ta Fatima.

5

It-Tmintax –il Ħadd ta Matul is-Sena.

Fil-quddiesa tad-9.30am jiġi ċċelebrat is-sagrament tal-magħmudija.

 

6

Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej.

 

8

Coffee Morning – Tluq fid-8:45am.


12

Id-Dsatax il-Ħadd ta Matul is-Sena.

 

 

15

Solennità tal-Imqaddsa Verġni Marina Mtellgħa s-Sema.

 

Festa kmandata u l-ħin tal-quddies ikun bħal dak nhar ta Ħadd.

Illum se norganizzaw ħarġa ta ġurnata fejn ikollna wkoll il-quddiesa. Tluq fid-8:45am.

 

19

L-Għoxrin Ħadd ta Matul is-Sena.

Il-Quddiesa tad-9:30am tkun animata mill-Kummissjoni Tfal.

 

 
26

Il-Wieħed u għoxrin Ħadd ta Matul is-Sena.

 

29

Ġurnata għal Għawdex mal-kappillan.
Tluq fis-6.30am minn quddiem il-knisja.