Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Novembru

Solennità tal-Qaddisin Kollha.

6:30pm: Quddiesa kantata.
2


Tifkira Solenni ta Ħutna l-Mejtin kollha.

Filgħodu l-quddies ikun fis-6:00am, 6:30am, 7:00am, 7:30am, 8:00am u 8:30am.

Filgħaxija jkollna quddiesa kkonċelebrata fis-6:30pm u żewġ quddisiet wara.

3


L
-ewwel Ġimgħa tax-xahar.

Fil-knisja parrokkjali jkollna l-adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8:30am u wara tas-6:30pm

Fl-10:00am fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna jkun hemm quddiesa u adorazzjoni.
4


L
-Ewwel Sibt tax-xahar.

Wara l-quddiesa tat-7.45am fiċ-ċentru parrokkjali jkollna rużarju meditate animat mill-Moviment Madonna ta’ Fatima.
5


I
l-31 Ħadd ta Matul is-Sena.

Il-quddiesa tad-9:30am tkun bis-sagrament tal-magħmudija.
8


C
offee Morning, tluq fid-8.45am minn quddiem il-knisja.

Illum huwa wkoll it-tieni Erbgħa tax-xagħar. Għalhekk fl-4.30pm it-Terzjarji Karmelitani jkollhom il-laqa bil-quddiesa fil-knisja parrokkjali.
9


Festa tal-konsagrazzjoni tal-Bażilka tal-Lateran.

12
I
t-32 Ħadd ta Matul is-Sena.

14
Festa tal-Qaddisin kollha Karmelitani.

15
Tifkira tal-Mejtin kollha Karmelitani.

19


I
t-33 Ħadd ta Matul is-Sena.
Il-quddiesa tad-9.30am tkun animata mill-Kummissjoni Tfal.

22
Coffee Morning, tluq fid-8.45am minn quddiem il-knisja.

25
Jibda l-bazaar tal-Milied b’risq il-parroċċa fis-Sala San Ġorġ Preca (fil-knisja l-qadima).
26
Solennit
à ta Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu.