Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Marzu

2

L-ewwel Ġimgħa tax-xahar.

Fit-8:30am quddiesa bil-priedtka tal-eżerċizzi mir-Rev Monsinjur Dun Ewkarist Sultana. Wara l-quddiesa tas-6:30pm ikollna l-adorazzjoni.
3

L-ewwel Sibt tax-xahar.

Wara l-quddiesa tat-7:45am fiċ-ċentru parrokkjali jkun hemm rużarju meditat animat mill-Moviment Madonna ta’ Fatima.
4


It-Tielet
Ħadd tar-Randan.

Il-quddiesa tad-9:30am tkun bis-sagrament tal-magħmudija.

Illum ser isir l-irtir parrokkjali tar-Randan f’Dar Ħanin Samaritan, Santa Venera.
5 - 9


Eżerċizzi
għall-miżżewġin
fis-7:00pm fil-knisja parrokkjali. Imexxi P. Alex Scerri O. Carm.

 
11


Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan.

12 - 16

 

Eżerċizzi għal kulħadd fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna bil-quddiesa fis-6:30pm. Imexxi l-kappillan P. Raymond Calleja O. Carm.
14


Coffee Morning. Tluq fid-8:45am. Laqgħa għat-Terzjarji Karmelitani fl-4:30pm bil-quddiesa fil-knisja parrokkjali.


18


Il-Ħames Ħadd tar-Randan.  Il-quddiesa tad-9:30am tkun animata mill-Kummissjoni Tfal tal-parroċċa.

19


Solennità
ta’ San Ġużepp.

19 - 22


Eżerċizzi għal kulħadd fil-knisja parrokkjali fis-6:30pm. Quddiesa u priedtka fil-quddiesa. Imexxi P. Joe Vella O. Carm 

23


Tifkira
Devota ta’ Marija Addolorata.
Fil-Knisja Parrokkjali filgħodu l-quddies ikun fis-6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.30am u 11:30am.

10.00am: Quddiesa fiċ-Ċentru Pastorali ta’ Triq il-Liedna
4.45pm: Via Sagra.

5.30pm: Quddiesa kantata.
6.15pm: Pellegrinaġġ bl-istatwa ta’ Marija Addolorata mill-knisja parrokkjali, Hompesch, San Tumas, Merħba, Velleran, Għarnuq, Rgħajja, Falkunier, San Xmun, 14 ta’

Diċembru, Karmnu, Hompesch lura għall-knisja. Kif jidħol

il-pellegrinaġġ għall-ħabta tat-8.00pm jkun hemm quddiesa oħra.
25


Ħadd
il-Palm

9.00am: Tibda ċ-ċelebrazzjoni tat-tberik tal-palm u l-friegħi

taż-żebbuġ quddiem il-kunvent fi Triq il-Karmelitani. Wara ssir purċissjoni tul Triq il-Karmelitani, Triq Hompesch sal-knisja parrokkjali. Jieħdu sehem it-tfal tal-parroċċa flimkien mal-Kummissjoni Tfal u l-membri tal-Museum.

9.30am: Quddiesa kantata bil-qari tar-rakkont tal-passjoni.
26


It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa.

6.00pm: Talba tal-Għasar u quddiesa fis-6.30pm

7.15pm: Via Sagra mat-toroq tal-Fgura bl-istatwa ta’ Ġesù Redentur li tibda mill-knisja u tgħaddi minn Triq Hompesch, Triq il-Karmelitani, Triq il-Liedna, Triq ir-Rihan, Triq il-Kampanella, Triq is-Sur, Triq Hompesch lura għall-knisja.
27

It-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa.

Wara l-quddiesa tas-6:30pm fil-knisja parrokkjali jkollna ċelebrazzjoni penitenzjali. Ikun hawn saċerdoti disponibbli għall-qrar.


28

L-Erbgħa tat-Tniebri.   
6.00pm: Talba tal-Għasar.

6.30pm: Quddiesa bl-omelija fuq il-passjoni tal-Mulej.


C
offee morning – Tluq fid-8.45am
29


Ħamis ix-Xirka.

Filgħodu fil-knisja ma jkunx hemm quddies.
7.00am: Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum.

6.30pm: Quddiesa tat-tifkira tal-aħħar ikla tal-Mulej fejn isir il-ħasil tar-riġlejn.  Fi tmiem il-quddiesa issir it-translazzjoni bis-sagrament lejn l-artal tar-ripożizzjoni u immedjatament wara jibdew il-visti organizzati.

10.00pm Adorazzjoni Solenni animata mill-Kunsill Pastorali Parrokkjali.
30


Il-Ġimgħa
l-Kbira
Obbligu tas-sawm u ma jiswix laħam. Visti organizzati fis-6.00am, 8.00am u 10.00am.

7.00am: Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum. 2:15pm: Via Sagra.

3.00pm: Azzjoni liturġika tat-tifkira tal-Passjoni tal-Mulej.
31


Sibt
il-Għid.

Filgħodu ma jkunx hawn quddies.

7.00am: Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum.

8.00pm: Vġili Solenni tal-Għid bir-riti tad-dawl u l-magħmudija.
1 April


L-Għid
il-Kbir.

9.30am: Quddiesa kantata bis-sehem tat-Tfal fejn jinġabar il-karus ta’ mħabba. Wara l-quddiesa isir it-tberik u t-tqassim tal-figolli lit-tfal tal-parroċċa.