Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Settembru


L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.

Adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8.30am fil-knisja parrokkjali. Quddiesa u adorazzjoni fl-10.00am f-ċentru pastorali ta Triq il-Liedna. Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30pm fil-knisja parrokkjali.


2

 
L
-Ewwel Sibt tax-Xahar.

Rużarju meditat wara l-quddiesa tat-7.45am fiċ-ċentru parrokkjali animat mill-Moviment Madonna ta’ Fatima.
3


I
t-Tnejn u Għoxrin Ħadd ta Matul is-Sena.

Il-quddiesa tad-9.30am tkun bis-sagrament tal-magħmudija.
6


Coffee Morning. Tluq fid-8.45am minn ħdejn il-knisja.

8


Festa ta Marija Bambina.

Il-quddies ikun bħal dak ta nhar ta xogħol. Għalkemm mhix festa kmandata, tkun ħaġa sabiħa li wieħed jisma’ l-quddiesa.

 

10


It-Tlieta u Għoxrin Ħadd ta Matul is-sena.

13


Tifkira tal-ħames dehra tal-Madonna ġewwa Fatima.

Fis-6.00pm ikollna rużarju meditat u quddiesa fis-6.30pm. Wara l-quddiesa ssir ċelebrazzjoni ta' tifkira.
14
Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes.

15
Tifkira ta Marija Addolorata.
17


L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena.

Il-quddiesa tad-9.30am tkun animata mill-Kummissjoni Tfal tal-parroċċa.

 

21


Festa Pubblika.

Ħarġa ta’ ġurnata bil-quddiesa. Tluq fid-8.45am minn ħdejn il-knisja.

24


Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena.

27


Ġurnata għal Għawdex. Tluq fis-6.30am minn quddiem il-knisja.