Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Settembru

 

1

L-ewwel Sibt tax-xahar.

Rużarju meditat wara l-quddiesa tat-7.45am fis-Sala Parrokkjali animat mill-Moviment Madonna ta’ Fatima.

 

2

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena.

Fil-quddiesa tad-9.30am jiġi amministrat is-sagrament tal-magħmudija.

 

 

7

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.

Adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8.30am fil-knisja parrokkjali.

Quddiesa u adorazzjoni fl-10.00am fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna.

Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30pm fil-knisja parrokkjali.

Fil-5:00pm: Quddiesa bis-sagrament taż-żwieġ.

 

8

Festa tat-Twelid tal-Madonna Il-Vitorja. Festa Nazzjonali.

Il-ħin tal-quddies ikun dak bħal ta’ nhar ta’ xogħol. Għalkemm mhix festa kmandata tajjeb li nqaddsu din il-ġurnata billi nisimgħu il-quddies.

 

9

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena.


12

Coffee Morning b’risq il-knisja – Tluq fid-8:45am.

 
16

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena.

Il-Quddiesa tad-9:30am tkun animata mill-Kummissjoni Tfal.

 23

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena.


26

Coffee Morning b’risq il-knisja – Tluq fid-8:45am.

30

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena.