Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Mejju

 

 

 

 

1

 

 

 

L-Erbgħa

Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem.

Il-ħin tal-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ xogħol.

Ħarġa ta’ ġurnata bil-quddiesa. Tluq fid-8.30am minn ħdejn il-knisja. It-Tieni Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.

Matul l-Erbgħat tal-Madonna tal-Karmnu fis-6:30pm ikollna quddiesa bil-priedka fuq il-Madonna u wara l-quddiesa jkollna ċelebrazzjoni Marjana u tingħata l-barka Sagramentali.

 

 

3

 

 

Il-Ġimgħa

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.

Fil-knisja parrokkjali jkun hemm l-adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8:30am u wara l-quddiesa tas-6:30pm.

Fl-10:00am fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna jkun hemm il-quddiesa u l-adorazzjoni.

4

Is-Sibt

L-Ewwel Sibt tax-Xahar.


Wara
l-quddiesa tat-7:45am fiċ-ċentru parrokjali jkun hemm

ir-rużarju animat immexxi mill-moviment Madonna ta’ Fatima.

 

5

 

Il-Ħadd

It-Tielet Ħadd tal-Għid.

Fil-quddiesa tad-9:30am jiġi amministrat is-sagrament tal-magħmudija.

 

8

 

L-Erbgħa

Festa tal-Madonna ta’ Pompei.

Fil-11:30am quddiesa u f’12:00pm tingħad is-supplika tal-Madonna. Illum jaħbat ukoll it-Tielet Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.

 

9

 

Il-Ħamis

Festa ta’ San Ġorġ Preca.

6.30pm Quddiesa animata mill-membri tal-Museum flimkien

mat-tfal li jattendu l-lezzjonijiet tal-katekiżmu fl-oqsma tal-Museum.

11

u

12

Is-Sibt u l-Ħadd

Jiem Ewkaristiċi fil-Museum tas-Subien.
Is-Sibt mill-4:00pm sat-8:00pm.

Il-Ħadd mit-8:30am sa’ 12:00pm.

12

Il-Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid u Jum l-Omm.

Il-quddies kollu jkun għall-ommijiet ħajjin u mejtin.

15

L-Erbgħa

Ir-Raba’ Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu

Coffee morning, tluq fid-8:30am minn quddiem il-knisja.

19

Il-Ħadd

Il-Ħames Ħadd tal-Għid.

22

L-Erbgħa

Il-Ħames Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.

Ġurnata Għawdex mal-Kappillan. Tluq fis-6:30am minn ħdejn il-knisja.

26 Il-Ħadd Is-Sitt Ħadd tal-Għid.
     

27

-

31

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa

Ġimgħa ta’ Tagħlim organizzata mill-membri tal-M.U.S.E.U.M fil-pjazza ta’ wara l-knisja.

29

 

L-Erbgħa

Is-Sitt Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.

Coffee morning, tluq fid-8:30am minn quddiem il-knisja.