Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Awwissu

 

 

 

2

 

 

Il-Ġimgħa

L-ewwel Ġimgħa tax-xahar.

Adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8.30am fil-knisja parrokkjali. Quddiesa u adorazzjoni fl-10.00am fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna.

Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30pm fil-knisja parrokkjali.

 

3

 

Is-Sibt

L-ewwel Sibt tax-xahar.

Wara l-quddiesa tat-7:45am fiċ-ċentru parrokkjali jkun hemm rużarju meditat u animat mill-Moviment Madonna ta’ Fatima.

 

4

 

Il-Ħadd

It-Tmintax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena

Fil-quddiesa tad-9.30am jiġi ċċelebrat is-sagrament tal-magħmudija.

6

It-Tlieta

Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej.

7

L-Erbgħa

Coffee Morning – Tluq fid-8:30am.

11

Il-Ħadd

Id-Dsatax-il Ħadd ta’ Matul is-Sena.

15

Il-Ħamis

Solennità tal-Imqaddsa Verġni Marija Mtellgħa s-Sema.

18

Il-Ħadd

L-Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena.

 

21

 

L-Erbgħa

Ġurnata Għawdex mal-kappillan. Tluq fis-6:30am minn quddiem il-knisja.

25

Il-Ħadd

Il-Wieħed u għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena.

28

L-Erbgħa

Coffee morning. Tluq fit-8:30am.