Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Settembru

 

 

1

 

Il-Ħadd

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena.

Fil-quddiesa tad-9.30am jiġi ċċelebrat is-sagrament

tal-magħmudija.

 

 

6

 

 

Il-Ġimgħa

L-ewwel Ġimgħa tax-xahar.

Adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8.30am fil-knisja parrokkjali. Quddiesa u adorazzjoni fl-10.00am fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna.

Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30pm fil-knisja parrokkjali.

 

7

 

Is-Sibt

L-ewwel Sibt tax-xahar.

Wara l-quddiesa tat-7:45am fiċ-ċentru parrokkjali jkun hemm rużarju meditat u animat mill-Moviment Madonna ta’ Fatima.

8

Il-Ħadd

Festa tat-Twelid tal-Madonna Il-Vitorja.

Illum hija wkoll Festa Nazzjonali.

11

L-Erbgħa

Coffee Morning – Tluq fid-8:30am.

12

Il-Ħamis

Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6:30pm.

14

Is-Sibt

Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes.

15

Il-Ħadd

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena.

18

L-Erbgħa

Ġurnata Għawdex. Tluq bil-private fis-6:30am.

19

Il-Ħamis

Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6:30pm.

22

Il-Ħadd

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena.

25

L-Erbgħa

Coffee morning. Tluq fit-8:30am.

26

Il-Ħamis

Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6:30pm.

29

Il-Ħadd

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd ta’ Matul is-Sena.