Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

GĦAQDIET

Sistema ta’ Ċelloli Parrokkjali għall-Evanġeliżżazjoni

Fil-Fgura għandna erbgħa Ċelloli li jiltaqgħu għal-Laqgħa ta’ Talb darba fil-ġimgħa. Il-Laqgħa ssir fid-dar tal-leader li tmexxiha.  Tlieta minn dawn iċ-Ċelloli jiltaqgħu kull nhar ta’ Erbgħa filgħodu, waqt li l-oħra jiltaqgħu nhar ta’ Erbgħa filgħaxija.

Kull Ċellola jkolla sa tnax-il membru, jekk dawn jiżdiedu iċ-Ċellola timmoltiplika.  Waqt il-laqgħat ikun hemm Seba’ Mumenti li huma:

 • Talb u Kant
 • Qsim ta’ Esperjenzi
 • Teaching fuq CD mill-Kappillan
 • Riflessjoni fuq it-Teaching
 • Aħbarijiet u Avviżi
 • Interċessjoni għall-Oikos
 • Talb ta’ Fejqan
  Din il-laqgħa tieħu madwar siegħa u nofs.  L-għan taċ-Ċellola huwa:
 • Biex nikbru fl-intimità mal-Mulej
 • Biex nikbru fl-imħabba ta’ xulxin
 • Biex naqsmu lil Ġesù ma’ l-oħrajn
 • Biex naqdu l-Ġisem ta’ Ġesù li hu l-Knisja
 • Biex nagħtu u nirċievu support
 • Biex inqajmu mexxejja ġodda
 • Biex napprofondixxu l-identità Kattolika tagħna

Din is-sistema ta’  Ċelloli Parrokkjali hija metodu kif nevanġeliżżaw lill Oikos tagħna.  L-Oikos hu magħmul mill-qraba li ngħixu magħhom, mill-ġirien li niltaqgħu magħhom spiss, mill-kollegi ta’ l-iskola jew ta’ fuq il-post tax-xogħol u mill-ħbieb.

Mela biex wieħed jattendi waħda minn dawn iċ-Ċelloli hemm dawn it-tlett modi:

 • Dawk li jattendu l-parroċċa, jgħatu isimhom lill-mexxej taċ-Ċellola.  Huwa jagħmlilhom żjara u jipprova jaqsam magħhom l-Evanġelju.
 • Dawk li jiġu ġodda fil-Parroċċa, jimlew card u jintalbu jattendu fiċ-Ċellola fl-inħawi ta’ fejn joqgħodu.
 • Membri taċ-Ċellola jistiednu lill-membri tal-Oikos tagħhom għaċ-Ċellola.

Iċ-Ċelloli huma miftuħa għal nies ta’ kull tip.  Din is-sistema hija parrokkjali għaliex tappartiejeni lil parroċċa fejn ir-Ragħaj tagħha huwa l-Kappillan li jmexxiha permezz ta’ Ċellola Eżekuttiva oħra iffurmata mid-Diretturi u Leaders ta’ Ċellola.

 

Agħfas hawn biex tmur lura fil-Lista ta' l-Għaqdiet