Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

GĦAQDIET

Kummissjoni Festa Esterna

Il-Ħidma u l-istorja tal-Kummissjoni

Qabel it-twaqqif ta’ din il-Kummissjoni, fil-Fgura kien hawn numru sabiħ ta’ dilettanti li kienu jarmaw it-toroq tagħhom fuq bażi separata. Il-parroċċa kienet tieħu ħsieb tarma u tixgħel l-inħawi tal-knisja u t-triq prinċipali. Kienet ukoll taħseb għall-Banda l-Ħadd filgħaxija u tagħmel xi nar ta’ l-ajru u ta’ l-art. Il- parroċċa kienet ħasset il-ħtieġa li twaqqaf Kummissjoni biex tieħu ħsieb tarma il-Fgura fi żmien il-festa tal-padruna tagħna Omm u Ġmiel tal-Karmelu.  

 

L-ewwel Kummissjoni Festa Esterna twaqqfet fil-5 ta’ Marzu 1993.  F’ għeluq il-ħames snin mit-twaqqif tal-Kummissjoni ġiet imżanżna l-arma tal-Kummissjoni.  Għall-festa ta’ l-1999, sar standard tal-Kummissjoni Festa Esterna u dan jinġarr fil-purċissjoni nhar il-festa.

 

Il-Kummissjoni tiltaqa’ regolarment kull xahar u tagħmel bosta attivitajiet biex tiġbor il-fondi meħtieġa biex issir il-festa, isir restawr ta’ armar eżistenti u jiġi ppjanat armar ġdid li jbiddel armar qadim jew jimla’ aħjar fejn l-armar ma jkunx komplut. Il-Kummissjoni hija komposta minn 15-il persuna, prinċipalment żgħażagħ, li jinġabru flimkien mal-Prokuratur tal-Festa.

 

Fil-laqgħa il-Kummissjoni tiddiskuti kemm dwar il-ħtiġijiet li jkun hemm bżonn fl- armar u kemm fuq kif ser jinġabru l-fondi meħtieġa kemm biex issir festa u kemm biex isir restawr ta’ armar jew pjanijiet oħra.

 Il-Kummissjoni tieħu ħsieb ukoll tippubblika materjal informattiv għal okkażjonijiet diversi. Nistgħu nsemmu il-fuljett tal-wirja tal-Ġimgha l-Kbira.  Il- ktieb tal-festa li jinkludi fih il-programm kollu tal-festa tagħna.  Tieħu ħsieb ukoll kull sena tippublika il-kalendarju.

 

Bħalma wieħed jista’ jara, il-Kummissjoni hija waħda impenjattiva tul is-sena kollha.  Hu ta’ sodisfazzjon għalina li naraw aktar entużjażmu għal festa.  B’ hekk iż-żgħazagħ jkomplu jaħdmu bis-sħiħ biex ikompli jkollna festa kif jixraq lil padruna tagħna.  Ta’ min jgħid li l-festa mhix ġimgħa biss bil-banda, murtali, bnadar u armar. Il-festa hi s-sena kollha ħsibijiet u mpenn għal dawn iż- żgħażagħ, li jaħdmu is-sena kollha jippreparaw għal festa, li tkun ġejja min sena għal sena.

L-attivitajiet

Matul is-sena isiru bosta attivitajiet fosthom Dinner Dance tal-Milied, Tqassim tar-rigali min Father Christmas, Tournament tal-futbol, Wine and Pizza, Tombli, BBQ kbir fis-sajf, kif ukoll il-party għat-tfal fi żmien il-karnival. Tieħu ħsieb ukoll torganiżża wirjiet matul is-sena, dik ta’ l-artiġjanat, kif ukoll żewġ wirjiet għal Ġimgħa l-Kbira waħda fil-maħżen ta’ l-armar u l-oħra fil-kunvent tad-Dumnikani l-Birgu.  Din is-sena organiżżat wirja speċjali fl-okkażjoni ta l-erbgħin sena min mindu l-Fgura saret parroċċa u sittin sena minn meta ġew il-Karmelitani fil- Fgura. F’din il-wirja nistgħu ngħidu li kienet imfaħħra min diversi parruċċani li jiftakru il-Fgura sa mill-bidu tagħha. Il-Kummissjoni, tieħu ħsieb torganniżża il- Fgurafest li hi okkazzjoni annwali li tiġi ġimgħa qabel il-festa li in-nies tal-Fgura tiġi għaliha bi ħġara. Fil-Fgurafest jispikka it-talent lokali b’għadd ta’ żeffiena u kantanti.

Toroq li tieħu ħsieb tarma il-Kummissjoni Festa Esterna

Fil-Jiem tal-festa titulari tal-parroċċa tagħna il-Kummissjoni tieħu ħsieb tixgħel diversi toroq madwar il-Fgura. Bla dubju il-Kummissjoni tieħu ħsieb ukoll tarma toroq bil-pavaljuni u bandalori. Fost dawn it-toroq nistgħu nsemmu Triq Hompesh, Triq Zabbar, Triq il-Karmelitani, Triq Gorg Stevens, Triq il-Kampanella, Triq Liedna, Triq Sant Antnin,Triq il-Kitba, Triq Kent, Triq Karmnu u Triq Mater Boni Consilii. Il-Pjazzez li jiġu mżejna bil-bandalori huma Pjazza Reggie Miller, Pjazza Ġorġ Stevens u Pjazza Redent Gauci.

L-armar principali

Il-Kummissjoni tieħu ħsieb ukoll tarma kolonni, statwi, trofej, zoklaturi u pilandri. Fost dawn nsemmu erbgħa bandalori fuq iz-zuntier tal-knisja li jirrapreżentaw lil San Gwakkin, Sant’Anna, Esther u David. Dawn l-erbgħa bandalori huma wkoll kompluti biz-zoklaturi. Fuq iz-zuntier tintrama wkoll statwa tal-Madonna tal- Karmnu tat-tfal kompluta bil-kolonna, żewġ pilandri u pavaljun fl-isfond tagħha. Din l-istatwa tintrefa mit-tfal tal-parroċċa fil-jum tal-ħruġ tal-vara min-nicca.

Mal-ġenb tal-bieb tal-knisja jintramaw żewġ statwi kompluti bil-kolonna, waħda tirrapreżenta lil San Gwakkin u l-oħra lil Sant’Anna. Mal-ġnub tal-grada tal-knisja jintramaw żewġ anġli bil-pilandri. Fit-Triq prinċipali tal-knisja jintramaw sett ta’ tmien trofej kompluti bil-bandalori bil-pitturi ta’ qaddisin Karmelitani. Faċċatta tal- knisja wieħed isib kolonna artistika bl-istatwa ta’ San Elija Profeta.

Fir-roundabout kif taqbad Triq Hompesh tintrama kolonna bl-istatwa ta’ Malta Rebbieħa. Filwaqt li fejn il-monument tas-salib tintrama kolonna bl-istatwa tal- Madonna tal-Karmnu kompluta b’ erba’ pilandri. Din l-istatwa titla fil-marċ tal- Ġimgħa filgħaxija fost ċapċip u briju miż-żgħażagħ.

Il- Kummissjoni tieħu ħsieb ukoll tarma l-faccata tal-Knisja l-Qadima li tinsab fi Triq il-Karmelitani. Mal-ġnub tagħha jintramaw erbgħa arbli bil-bandalori.


L-armar tal-briju tal-Kummissjoni Festa Esterna

Progett 2003: Għal okkazjoni ta’ l-għaxar snin anniversarju il-Kummissjoni Festa Esterna ħadet ħsieb tagħmel xi ħaġa għal armar tal-briju, u dan kien kanun jispara l-karti, waqt il-marċi. Dan il-kanun hu mdawwar b’pavaljun.  Għamlet ukoll żewġ bnadar tal-marċ waħda bl-arma tal-Kummissjoni Festa Esterna u l- oħra bl-arma tal-Karmelitani.

Progett 2004: Wara s-suċċess kbir li kelna fil-progett 2003, issa anke fl-armar tal-briju, il-Kummissjoni Festa Esterna ħadet ħsieb ukoll tagħmel xi ħaġa differenti għas-sena 2004.  Din is-sorpriza kienet tikkonsisti f’bandalora kbira artistika li kienet imfaħħra nmin diversi delettanti minn barra il-Fgura.

 

Agħfas hawn biex tmur lura fil-Lista ta' l-Għaqdiet

Agħfas hawn biex tmur fil-Website tal Kummissjoni