Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

GĦAQDIET

Mixja Neokatekumenali

X’inhi l-Mixja NeoKatekumenali?

Il-Knisja tidentifika l-Mixja NeoKatekumenali hekk:

1. In-natura tal-Mixja Neokatekumenali hi definita mill-Q.T. Ġwanni Pawlu II meta jikteb: “Nagħraf il-Mixja Neokatekumenali bħala itinerarju ta’ formazzjoni kattolika, li jiswa għas-soċjetà u għaż-żminijiet ta’ llum.”
2. Il-Mixja Neokatekumenali qiegħda għas-servizz ta’ l-Isqfijiet bħala mod kif tista’ titwettaq fid-djoċesi d-daħla fil-fidi nisranija u l-edukazzjoni permanenti fil-fidi, skond dak li juru kemm il-Konċilju Vatikan II kif ukoll il-Maġisteru tal-Knisja.
3. Il-Mixja Neokatekumenali hi magħmula minn ġabra ta’ ġid spiritwali:
i. in-”Neokatekumenat”, jew Katekumenat ta’ wara l-magħmudija;
ii. l-edukazzjoni permanenti fil-fidi;
iii. il-katekumenat għall-magħmudija;
iv. is-servizz tal-katekeżi.
(Meħud mill-Istatut, Artiklu 1)

Għal aktar informazzjoni fittex

http://www.camminoneocatecumenale.it/
http://www.camminoneocatecumenale.it/en/statuti1.asp

F’Malta u Għawdex

Bi stedina ta’ l-E.T. Arċisqof Mikiel Gonzi equipe ta’ katekisti ġew hawn Malta f’Ottubru 1973. Ir-responsabbli ta’ dan l-equipe kienu Ewsebju Astiaso u Ġuljetta Cascino li għadhom janimaw sallum il-Mixja Neokatekumenali hawn Malta. Illum il-Mixja Neokatekumenali tinsab imferrxa f’għadd ta’ parroċċi kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex.

Il-Mixja Katekumenali tinsab fil-parroċċi ta’

 • Il-Balluta
 • Ħal Balzan
 • Il-Belt (San Duminku)
 • Birkirkara (Sant’Elena)
 • Il-Fgura
 • Il-Furjana
 • Gwardamanġa
 • Ħal Għaxaq
 • Il-Ħamrun (Kunċizzjoni)
 • Il-Ħamrun (San Gejtanu)
 • Ħal Luqa
 • Il-Marsa (M’Reġina)
 • Marsaxlokk
 • Il-Mosta
 • L-Imsida
 • Il-Qawra
 • Ħal Qormi (San Bastjan)
 • Ir-Raħal Ġdid (Kristu Rè)
 • San Ġwann
 • San Pawl il-Baħar
 • Santa Venera
 • Ħaż-Żabbar
 • Iż-Żejtun
 • Iż-Żurrieq

Responsabbli f’Malta

 • Ewsebju Astiaso u Ġuljetta Cascino
 • Don Maurizio Martini
 • Pietro Di Bartolomeo

Indirizz

c/o “Carisma”,
87 Triq San Anard,
Ħal Tarxien TXN 9014

Telefon

2167 2792

Website

www.camminoneocatecumenale.it

Email

linorita@gmail.com

Agħfas hawn biex tmur lura fil-Lista ta' l-Għaqdiet