Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 24 ta' Novembru 2019  
It-2 Ħadd tal-Avvent (Sena A)
INĦEJJU RUĦNA
                                                            (mur lura)