Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 30 ta' Jannar 2022
Ir-4 Ħadd ta' matul is-sena (Sena C)
IT-TFIXKIL TAN-NISRANI - PROFETA
                                                            (mur lura)