Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 28 ta' Ottubru 2018
It-30 Ħadd ta' matul is-sena (Sena B)
"LI NARA, MGĦALLEM"
                                                      
  (mur lura)