Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 16 ta' Mejju 2021
Tlugħ il-Mulej fis-Sema (Sena B)
                                                      
  (mur lura)