Qari tal-Quddiesa
Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 19 ta' Awwissu 2018  
L-20 Ħadd ta' matul is-sena (Sena B)
L-IKLA TA' L-AĦWA
                                                            (mur lura)