Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 19 ta' Lulju 2020  
I
s-16-il Ħadd ta' matul is-sena (Sena A)
QUDDIEM IL-ĦAŻEN
                                                            (mur lura)