Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 28 ta' April 2019  
It-2 Ħadd tal-Għid (Sena C)
IL-FIDI TA' KRISTU TIRBAĦ LID-DINJA 
JUM IL-ĦNIENA DIVINA
                                                            (mur lura)