Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 26 ta' Jannar 2020
It-3 Ħadd ta' matul is-Sena  (Sena A)
NILQGHUH?
                                                      
  (mur lura)