Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 26 ta' Novembru 2017
L-34 Ħadd ta' matul is-sena (Sena A)
SOLENNITÀ TA’ SIDNA ĠESÙ KRISTU
SULTAN TAL-ĦOLQIEN KOLLU
                                                   (mur lura)