Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 26 ta' Marzu 2023
Il-5 Ħadd tar-Randan (Sena A)
ĠESÙ: IL-QAWMIEN TAGĦNA
                                                     (mur lura)