Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 1 ta' Ottubru 2017
Is-26 Ħadd ta' matul is-sena (Sena A)
NIDDEĊIEDU FIL-KUXJENZA
                                                   (mur lura)