Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 23 ta' Diċembru 2018
Ir-4 Ħadd tal-Avvent (Sena C)
ĠESÙ JWETTAQ IR-RIEDA TA' MISSIERU
                                                      
  (mur lura)