Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 31 ta' Ottubru 2021
Il-31 Ħadd ta' matul is-sena (Sena B)
L-IMĦABBA: IL-QALBA TA' L-IMĠIBA NISRANIJA
                                                      
  (mur lura)