Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 28 ta' Awwissu 2022
It-22 Ħadd ta' matul is-sena (Sena C)
FIDI: KLIEM U EGĦMIL
                                        (mur lura)