Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 5 ta' Mejju 2019
It-3 Ħadd tal-Għid (Sena C)
KRISTU RXOXT RAHAN TAL-MAĦFRA TAGĦNA
                                                      
  (mur lura)