Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 4 ta' Marzu 2018  
It-3 Ħadd tar-Randan (Sena B)
KIF INĦARSU L-PATT
                                                            (mur lura)