Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 1 ta' Lulju 2018
It-13-Ħadd ta' matul is-sena(Sena B)

KRISTU JAĦKEM FUQ IL-MEWT

                                                   (mur lura)