Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 6 ta' Frar 2022 
il-5 Ħadd ta' matul is-sena (Sena C)
SAJJIEDA TAL-BNEDMIN
                                                      
(mur lura)