Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 14 ta' Marzu 2021
Ir-4 Ħadd tar-Randan (Sena B)
IL-FEDELTÀ DEJJIEMA TA' ALLA
                                             (mur lura)