Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 30 ta' Diċembru 2018
Il-Ħadd fl-Ottava tal-Milied (Sena C)
Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi
                                                      
  (mur lura)