Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 2 ta' Frar 2020  

IL-PREŻENTAZZJONI TAL-MULEJ
                                                            (mur lura)