Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 23 ta' Mejju 2021
Għid il-Ħamsin(sena B)
IT-TIFKIRA SOLENNI TAL-MIGJA TA’ L-ISPIRTU S-SANTU
                                                            (mur lura)