Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 19 ta' April 2020
It-2 Ħadd tal-Għid (Sena A)
AĦNA: IL-FAMILJA TA’ ALLA
                                                      
  (mur lura)