Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa
Il-Ħadd 19 ta' Frar 2023
I
s-7 Ħadd tas-sena (Sena A)
DISKORS IEBES
                                                      
 (mur lura)