Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 7 ta' April 2019
Il-5 Ħadd tar-Randan (Sena C)
PROPONIMENT: TIDNIBX IŻJED
                                                      
  (mur lura)