Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 6 ta' Mejju 2018
Is-6 Ħadd tal-Għid (Sena B)
KRISTU JGĦARRAFNA LILU NNIFSU
                                                   (mur lura)