Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 9 ta' Ġunju 2019
Pentekoste
IT-TIFKIRA SOLENNI TAL-MIGJA TA’ L-ISPIRTU S-SANTU
                                                      
  (mur lura)