Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 11 ta' Awwissu 2019
Id-19-il Ħadd ta' matul is-sena (Sena C)
GĦASSA BIEX MA NIDDAKKRUX
                                                      
  (mur lura)