Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Tberik u żjajjar fil-familji
 

 Marzu 2020

It-tberik dejjem jibda' mill-4:00pm. Nifhmu li mhux faċli li nsibu l-familji kollha preżenti, madankollu nħeġġu lill-familji kollha sabiex jagħmlu l-aħjar li jistgħu biex ikunu preżenti
meta jsir it-tberik fit-triq tagħhom.

MARZU

Il-Ġimgħa 6 ta’ Marzu       

Triq San Tumas (naħa Ħal Tarxien naħa numri bil-fard)

It-Tlieta 10 ta’ Marzu

Triq San Tumas (naħa Ħal Tarxien naħa numri biż-żewġ)

Il-Ġimgħa 13 ta’ Marzu

Triq San Tumas (naħa ta’ Bormla naħa numri bil-fard)

 

Il-Ġimgħa 20 ta’ Marzu

Triq San Tumas (naħa ta’ Bormla naħa numri biż-żewġ)

It-Tlieta 24 ta’ Marzu

Triq Antonio u Maria Cumbo u Triq ir-Rużell.

Il-Ġimgħa 27 ta’ Marzu

Triq Bormla

 

It-tberik ikompli wara l-festi tal-Għid mit-13 ta’ April ’il quddiem.