Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Tberik u żjajjar fil-familji
 

  Ġunju 2019

It-tberik dejjem jibda' mill-4:00pm. Nifhmu li mhux faċli li nsibu l-familji kollha preżenti, madankollu nħeġġu lill-familji kollha sabiex jagħmlu l-aħjar li jistgħu biex ikunu preżenti
meta jsir it-tberik fit-triq tagħhom.

ĠUNJU 2019

Il-Ħamis 6 ta’ Ġunju

Triq il-Karmnu (naħa numri bil-fard), Triq in-Niġem u

Triq il-Parroċċa.

 

Il-Ġimgħa 7 ta’ Ġunju

Triq il-Karmnu (naħa numri biż-żewġ).

It-Tlieta 11 ta’ Ġunju

Pjazza Redent Gauci, Triq Emilio Camilleri,

Triq Giacomo Mateotti u Triq Pace u Grasso.

 

Il-Ġimgħa 14 ta’ Ġunju   

Triq il-Pluviera u Triq il-Ħuttafa.

It-Tnejn 17 ta’ Ġunju

Triq Louis Scicluna u Triq Titu Brandsma.

It-Tlieta 18 ta’ Ġunju

Triq San Xmun.

L-Erbgħa 19 ta’ Ġunju

Triq tal-Klerku, Triq Sardinella u Triq il-Ġiżimina.

Il-Ħamis 20 ta’ Ġunju

Triq San Pietru.

Il-Ġimgħa 21 ta’ Ġunju   

Triq il-Pellikani.

It-Tnejn 24 ta’ Ġunju

Triq ir-Rihan.

It-Tlieta 25 ta’ Ġunju

Triq il-Ġiżi u Triq San Mikiel.

 L-Erbgħa 26 ta’ Ġunju

 Triq l-Iskola