Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Tberik u żjajjar fil-familji
 

 Ġunju 2018

It-tberik dejjem jibda' mill-4:00pm. Nifhmu li mhux faċli li nsibu l-familji kollha preżenti, madankollu nħeġġu lill-familji kollha sabiex jagħmlu l-aħjar li jistgħu biex ikunu preżenti meta jsir it-tberik fit-triq tagħhom.

Il-Ġimgħa 1 ta’ Ġunju Triq ir-Riħan u Triq A.M. Valperga.(minn Triq ir-Riħan ’l isfel).
Il-Ġimgħa 8 ta’ Ġunju  Triq is-Sardinella u Triq il-Ġiżimina.
Il-Ħamis 14 ta’ Ġunju  Triq il-Pluviera u Triq il-Ħuttafa.
Il-Ġimgħa 15 ta’ Ġunju Triq Louis Scicluna u Triq Titu Brandsma.
It-Tnejn 18 ta’ Ġunju Triq San Xmun.
It-Tlieta 19 ta’ Ġunju Triq tal-Klerku.
Il-Ħamis 21 ta’ Ġunju Triq San Pietru.
Il-Ġimgħa 22 ta’ Ġunju Triq il-Pellikan
It-Tnejn 25 ta’ Ġunju Triq San Mikiel.