Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Tberik u żjajjar fil-familji
 
Jannar/Frar 2018

It-tberik dejjem jibda' mill-4:00pm. Nifhmu li mhux faċli li nsibu l-familji kollha preżenti, madankollu nħeġġu lill-familji kollha sabiex jagħmlu l-aħjar li jistgħu biex ikunu preżenti meta jsir it-tberik fit-triq tagħhom.

Il-Ħamis 4 ta Jannar Triq Lorry Sant u Triq Sigismondo Navona.
Il-Ġimgħa 5 ta’ Jannar Triq William Lassel u Triq Aldebaran.
Il-Ġimgħa 12 ta’ Jannar Triq Wistin Levanzin, Wesgħa Ġużeppi Gauci u Triq Fredu Abela.
It-Tlieta 16 ta’ Jannar Vjal Kottoner (naħa numri biż-żewġ).
Il-Ġimgħa 19 ta Jannar Vjal Kottoner (naħa numri bil-fard).
It-Tlieta 23 ta’ Jannar Triq Merħba (naħa numri biż-żewġ minn Triq San Xmun sa Triq San Tumas).
Il-Ġimgħa 26 ta’ Jannar

Triq Merħba (naħa numri bil-fard minn Triq San Xmun sa Triq San Tumas).

It-Tlieta 30 ta’ Jannar Triq Merħba (naħa numri biż-żewġ inkomplu minn Triq San Xmun).
Il-Ġimgħa 2 ta’ Frar Triq Merħba (naħa numri bil-fard inkomplu minn Triq San Xmun).
Il-Ġimgħa 9 ta’ Frar Triq A.M. Valperga (minn kantuniera ma’ Triq is-Sur sa’ kantuniera ma’ Triq Ward ix-Xemx).
It-Tlieta 13 ta’ Frar Triq il-Koppla u Triq l-Isturnell.
Il-Ġimgħa 16 ta’ Frar Triq Kent iż-żgħira u Triq l-Isponsun.
It-Tlieta 20 ta’ Frar Triq San Tumas (naħa ta’ Ħal Tarxien, naħa numri bil-fard).
Il-Ġimgħa 23 ta’ Frar Triq San Tumas (naħa ta’ Ħal Tarxien, naħa numri biż-żewġ).
It-Tlieta 27 ta’ Frar Triq San Tumas (naħa ta’ Bormla, naħa numri bil-fard).
Il-Ġimgħa 2 ta’ Marzu Triq San Tumas (naħa ta’ Bormla, naħa numri biż-żewġ).