Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Tberik u żjajjar fil-familji
 

APRIL, MEJJU, ĠUNJU 2022

It-tberik dejjem jibda' mill-4:00pm.

APRIL 2022

It-Tnejn 18 ta April Triq il-Kampanella (naħa numri bil-fard)

It-Tlieta 19 ta April Triq il-Kampanella (naħa numri biż-żewġ)

L-Erbgħa 20 ta April Triq il-Buqexrem u Triq l-14 ta Diċembru

Il-Ħamis 21 ta April  Triq il-Liedna (naħa numri bil-fard)

Il-Ġimgħa 22 ta April – Triq il-Liedna (naħa numri biż-żewġ)

It-Tnejn 25 ta April   Triq Żabbar u Sqaq Rjallu

It-Tlieta 26 ta April   Triq Hompesch (naħa numri bil-fard)

L-Erbgħa 27 ta April Triq l-Għollieq

Il-Ħamis 28 ta April  Triq Hompesh (naħa numri biż-żewġ)

Il-Ġimgħa 29 ta April – Triq Ġorġ Stevens

MEJJU 2022

It-Tlieta 3 ta Mejju   Triq is-Summiena u Triq l-Għasfur tal-Bejt

Il-Ħamis 5 ta Mejju Triq San Ġwann

Il-Ġimgħa 6 ta Mejju Triq Ward ix-Xemx

It-Tnejn 9 ta Mejju   Triq Baldassare Lanci

It-Tlieta 10 ta Mejju  Triq Kent (il-Kbira) u Triq is-26 ta Marzu

L-Erbgħa 11 ta Mejju Triq San Elija u Triq il-Grawwa

Il-Ġimgħa 13 ta Mejju –Triq il-Pitirross u Triq il-Ġojjin

It-Tnejn 16 ta Mejju  Triq Mater Boni Consilii (iż-żgħira sa wara l-B4 Textiles)
It
-Tlieta 17 ta Mejju  Triq Mater Boni Consilii (it-twila)

L-Erbgħa 18 ta Mejju Triq il-Ġeranju u Triq il-Qronfol

Il-Ħamis 19 ta Mejju Triq Sant Antnin (naħa numri biż-żewġ)

Il-Ġimgħa 20 ta Mejju Triq SantAntnin (naħa numri bil-fard)

It-Tnejn 23 ta Mejju  Wesgħa Reggie Miller, Triq Anġlu u Marianna Camilleri u Triq Blondell

It-Tlieta 24 ta Mejju  Pjazza Redent Gauci, Triq Emilio Camilleri, Triq Giacomo Mateotti u                                  Triq Pace u Grasso

L-Erbgħa 25 ta MejjuTriq San Ġorġ Preca, Triq Martin Luther King u Triq is-Sejba Punika

Il-Ħamis 26 ta Mejju Triq il-Pluviera u Triq il-Ħuttafa

Il-Ġimgħa 27 ta Mejju –Triq Sardinella u Triq il-Ġiżimina

It-Tnejn 30 ta Mejju  Triq il-Karmnu (naħa numri bil-fard), Triq in-Niġem u Triq il-Parroċċa

It-Tlieta 31 ta Mejju  Triq il-Karmnu (naħa numri biż-zewġ)

ĠUNJU 2022

Il-Ħamis 2 ta Ġunju  Triq Bormla u Triq Nazzarenu Farrugia

Il-Ġimgħa 3 ta Ġunju Triq San Xmun

Il-Ġimgħa 10 ta Ġunju –Triq San Mikiel

It-Tlieta 14 ta Ġunju  Triq ir-Rihan

L-Erbgħa 15 ta Ġunju – Triq il-Ġiżi

Il-Ħamis 16 ta Ġunju Triq San Pietru

Il-Ġimgħa 17 ta Ġunju –Triq il-Pellikani