Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Lectio Divina


Il-Ħadd 24 ta' Jannar 2021
It-3 Ħadd ta' matul is- sena (Sena B)
NGĦOŻŻU Ż-ŻMIEN
                                                  (qari tal-quddiesa)   meħuda mill-website: http://ocarm.org/en/