Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Lectio Divina

Il-Ħadd 21 ta' Lulju 2019  
Is-16-il Ħadd ta' matul is-sena
L-IMĠIBA MAL-BARRANIN
                                                  (qari tal-quddiesa)   meħuda mill-website: http://ocarm.org/en/