Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Lectio Divina

Il-Ħadd 19 ta' Novembru 2017  
I
t-33 Ħadd tas-sena (Sena A)
INĦADDMU T-TALENTI TAGĦNA
                                                      
  (qari tal-quddiesa)meħuda mill-website: http://ocarm.org/en/