Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Lectio Divina

Il-Ħadd 17 ta' Ġunju 2018
Il-11-il Ħadd ta' matul is-sena (Sena B)
IL-QAWWA MOĦBIJA TAS-SALTNA
                                                  (qari tal-quddiesa)   meħuda mill-website: http://ocarm.org/en/