Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Lectio Divina


Il-Ħadd 29 ta' Novembru 2020
L-1 Ħadd tal-Avvent (Sena B)
NOQOGĦDU GĦASSA

                                                  (qari tal-quddiesa)   meħuda mill-website: http://ocarm.org/en/