Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Lectio Divina

Il-Ħadd 13 ta' Ottubru 2019  
It-28 Ħadd ta' matul is-sena (Sena C)
IRRODDU ĦAJR LIL ALLA
                                                  (qari tal-quddiesa)   meħuda mill-website: http://ocarm.org/en/