Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Lectio Divina


Il-Ħadd 20 ta' Settembru 2020
Il-25 Ħadd ta' matul is-sena (Sena A)
IT-TJIEBA U L-ĠENEROŻITÀ TA’ ALLA
                                                  (qari tal-quddiesa)   meħuda mill-website: http://ocarm.org/en/