Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Lectio Divina

Il-Ħadd 24 ta' Settembru 2017  
I
l-25 Ħadd tas-sena (Sena A)
IT-TJIEBA U L-ĠENEROŻITÀ TA’ ALLA
                                                      
  (qari tal-quddiesa)meħuda mill-website: http://ocarm.org/en/