Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Lectio Divina


Il-Ħadd 28 ta' Frar 2021  
It-2 Ħadd tar-Randan (Sena B)
FEJN IWASSAL IL-ĦARSIEN TAL-PATT
                                                  (qari tal-quddiesa)   meħuda mill-website: http://ocarm.org/en/