Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Mejju 2023 - Ġunju 2023

 

MEJJU 2023

It-Tnejn 1

Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem

Il-Ħadd 7

Fid-9:30am quddiesa bis-sagrament tal-magħmudija.

It-Tlieta 9

Festa ta’ San Ġorġ Preca

L-Erbgħa 10

Ħarġa brisq il-knisja. Tluq fid-8:30am minn quddiem il-knisja.

Il-Ħadd 14

Jum l-Omm - Il-quddies kollu jkun għall-ommijiet ħajjin u mejtin

L-Erbgħa 17

Ġurnata għal awdex mal-kappillan. Tluq fis-6:30am minn quddiem il-knisja.

Il-Ħadd 21

Is-SebaĦadd tal-Għid – Tlugħ il-Mulej fis-sema

 

L-Erbgħa 24

L-aħħar Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu

Ħarġa brisq il-knisja. Tluq fit-8:30am minn quddiem il-knisja.

Il-Ħadd 28

Solennità taGħid il-Ħamsin

ĠUNJU 2023

Il-Ħadd 4

Solennità tat-Trinità Qaddisa Fid-9:30am quddiesa bis-sagrament tal-magħmudija.

L-Erbgħa 7

Ħarġa brisq il-knisja. Tluq fit-8:30am minn quddiem il-knisja

Is-Sibt 10

Fis-6:45pm quddiesa tal-ewwel tqarbina.

Il-Ħadd 11

Solennità taCorpus Christi - Fid-9:15am quddiesa tal-ewwel tqarbina.

L-Erbgħa 14

Ħarġa brisq il-knisja. Tluq fit-8:30am minn quddiem il-knisja.

 

Mit-Tlieta 13 sal-Ħamis 15

Jiem ta’ tħejjija all-festa tal-Qalb ta Ġe

Fis-6:00pm rużarju quddiem Ġeespost u fis-6:30pm quddiesa bl-omelija. Wara l- quddiesa tkompli l-adorazzjoni sat-8:00pm.

 

 

 

Il-Ġimgħa 16

Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù

Fis-6:00pm rużarju quddiem Ġeespost u fis-6:30pm quddiesa bis-sehem tat-tfal li jkunu għamlu l-ewwel tqarbina. Wara l-quddiesa ssir puissjoni bis-Sagrament li tgħaddi minn toroq Hompesch, San Tumas, Mater Boni Consiglii, Pjazza Redent Gauci, Teknoloġija Moderna, Sur, Hompesch u lura all-knisja u barka Sagramentali.

Il-Ħadd 18

Jum il-Missier Il-quddies kollu jkun għall-missirijiet ħajjin u mejtin.

L-Erbgħa 21

Ġurnata għal awdex mal-kappillan. Tluq fis-6:30am

L-Erbgħa 28

Ħarġa brisq il-knisja. Tluq fit-8:30am minn quddiem il-knisja.

Il-Ħamis 29

Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl