Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Jannar 2023 - Frar 2023

 

 

Jannar 2023

1

Il-Ħadd

Solenni taMarija Omm Alla u Jum il-Pi Festa Kmandata.

8

Il-Ħadd

Solenni tal-Epifanija tal-Mulej.

Il-quddiesa tad-9:30am tkun bis-sagrament tal-magħmudija.

 

9

It-Tnejn

Festa tal-Magħmudija tal-Mulej.

11

L-Erbgħa

Coffee Morning. Tluq fit-8:30am.

4:30pm Laqgħa għat-Terzjarji Karmelitani fil-knisja parrokkjali.

18 -25

Mill-Erbgħa sal-Erbgħa

Ġimgħa ta Talb għall-għaqda tal-Knejjes insara.

22

Il-Ħadd

It-Tielet Ħadd ta’ Matul is-Sena u Ħadd il-Kelma ta Alla.

25

L-Erbgħa

Coffee Morning. Tluq fit-8:30am.

 

Frar 2023

1

L-Erbgħa

L-Anniversarju tal-konsagrazzjoni tal-knisja u t-twaqqif tal-Parroċċa.

2

Il-Ħamis

Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u Jum il-Ħajja kkonsagrata

Laqgħa biblika fil-Museum tas-Subien fis-7:15pm.

 

5

Il-Ħadd

Il-quddiesa tad-9:30am tkun bis-sagrament tal-magħmudija.

Fil-quddiesa tas-6:30pm niċċelebraw l-anniversarju

tal-konsagrazzjoni tal-knisja.

 

8

L-Erbgħa

Coffee Morning. Tluq fit-8:30am.

4:30pm Laqgħa għat-Terzjarji Karmelitani fil-knisja parrokkjali.

 

9

Il-Ħamis

Lejliet San Pawl, filgħaxija jkollna żewġ quddisiet fil-5:30pm u fis-6:30pm.

10

Ilimgħa

Solenni tal-Appostlu Missierna San Pawl.

Illum hemm l-obbligu tal-quddies. Il-ħin tal-quddies ikun bħal ta Nhar taĦadd.

 

11

Is-Sibt

L-ewwel dehra  tal-Madonna ġewwa Lourdes.

22

L-Erbgħa

Ras ir-Randan u l-Erbgħa tal-Irmied.

Jum taSawm u ma jsiwiex laħam.