Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

LULJU, AWWISSU, SETTEMBRU 2022

 

JULJU 2022

 

13

 

L-Erbgħa

 

Coffee Morning. Tluq bil-private fit-8:30am.

16

Is-Sibt

Tifkira Solenni tal-Madonna tal-Karmnu

Fis-Santwarju Bażilika tal-Karmnu l-Belt fid-9:00am ikun hemm il-quddiesa prinċipali tal-festa  Fis-7:00pm toħroġ il-purċissjoni.

20

L-Erbgħa

Solennità tal-Profeta Missierna San Elija

Ġurnata għal- awdex. Tluq bil-private fis-6:30am.

 

27

L-Erbgħa

Coffee Morning. Tluq bil-private fit-8:30am.

AWWISSU 2022

10

L-Erbgħa

Coffee Morning. Tluq bil-private fit-8:30am.

15 It-Tnejn Solennità tal-Verġna Marija mtellgħa s-sema - Festa Kmandata. Il-ħin tal-quddies ikun al ta nhar ta Ħadd.
17 L-Erbgħa  

Ġurnata al-Għawdex. Tluq bil-private fis-6:30am.

24 L-Erbgħa

Coffee Morning. Tluq bil-private fit-8:30am.

SETTEMBRU 2022

8 Il-Ħamis

Solennità tat-Twelid tal-Verġni Marija. lin tal-quddies ikun bħal ta’ nhar ta xogħol.

14 L-Erbgħa Coffee Morning. Tluq bil-private fit-8:30am.
28 L-Erbgħa

 

Coffee Morning. Tluq bil-private fit-8:30am.