Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

GĦAQDIET

                                        Abbatini

                                        Azzjoni kattolika (Nisa)

                                        Ċelluli ta' Evanġelizzazzjoni ACEF

                                        Grupp Bibbliku

                                        Grupp Kariżmatiku

                                        Grupp Katekisti fil-Quddies tal-Ħdud

                                        Grupp Pathway

                                        Mixja Neokatekumenali

                                        Kor (tat-Tfal) Flower of Carmel

                                        Kor Parrokkjali (tal-Kbar) Infaħħru lil Marija

                                        Kummissjoni Festa Esterna

                                        Leġjun ta' Marija

                                        MUSEUM tas-Subien

                                        MUSEUM tal-Bniet

                                        Terz' Ordni Karmelitan

                                        Moviment tal-Fokolari

                                                  Grupp Distributuri tal-Fuljett

                                                  Grupp Tindif u Tiżjin tal-Knisja

                                                  Grupp Romol

                                                  Social Club għall-Anzjani

                                                  Gruppi Familji Nsara