Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Pjan Pastorali
PARROĊĊA MADONNA TAL-KARMNU FGURA
PJAN PASTORALI 2015-2017