Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Servizzi

      ĦINJIET TAL-QUDDIES FIL-KNISJA PARROKKJALI

     ĦDUD U FESTI KMANDATI

     6:00am, 7:00am, 8:00am, 9:30am, 11:00am u 6:30pm.

     Is-Sibt filgħaxija quddiesa tgħodd għall-għada: 5:30pm u 6:30pm.
     (F'Lulju, Awwissu u Settembru fis-6:30 BISS)

      MATUL IL-ĠIMGĦA

     6:00am, 6:45am, 7:45am, 8:30am u 6:30pm.     ĦINJIET TAL-QUDDIES FIĊ-ĊENTRU PASTORALI
 
         ĦDUD U FESTI KMANDATI

        7.00 am
     
          L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR

      
        10.00am

 

ADORAZZJONI EWKARISTIKA FIL-KNISJA PARROKKJALI              
            
Kull nhar ta’ Ħamis wara l-quddiesa tas-6:30pm (Minbarra lejliet l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar).

Kull l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar wara l-quddiesa tat-8:30am u tas-6:30pm.


ADORAZZJONI EWKARISTIKA FIĊ-ĊENTRU PASTORALI

Adorazzjoni fis-skiet

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa

9:00am – 11:30am
6:00pm – 8:30pm.

Kuljum fis-6:00pm jingħad ir-rużarju u wara tkompli l-adorazzjoni fis-skiet.

Kull l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar wara l-quddiesa jkun hemm adorazzjoni organizzata.
Ħinijiet tal-Uffiċċju Parrokkjali

It-Tnejn, il-Ħamis u s-Sibt – mit-8.30am sad-10.00am

It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ħamis mill-4.30pm sas-6.00pm.

 

It-Tlieta u l-Ġimgħa filgħodu huwa ddedikat għat-tqarbin tal-morda fi djarhom.

MAGĦMUDIJIET

Jiġu ċċelebrati fil-quddiesa kull l-Ewwel Ħadd tax-xahar fid-9:30am.

Il-koppji kollha li jkunu se jgħammdu għandhom iġibu għand il-kappillan ċertifikat sħiħ tat-twelid tat-tarbija. Il-parrini jekk ma jkunux joqgħodu il-Fgura jkollhom bżonn dikjarazzjoni mingħand il-kappillan tal-parroċċa fejn ikunu joqgħodu biex ikunu jistgħu joqgħodu parrini. Jekk it-tarbija  tkun tgħix barra mill-parroċċa jkun hemm bżonn permess miktub mingħand il-kappillan ta’ fejn tgħix it-tarbija.


Kemm il-ġenituri kif ukoll il-parrini huma obbligati li jattendu għall-laqgħa ta’ thejjija li ssir it-Tnejn ta’ qabel il-Magħmudija fiċ-Ċentru Parrokkjali fis-7:00pm.


FUNERALI
FUNERALI

Mit-Tnejn sas-Sibt
8:30am u 2:30pm


ŻWIĠIJIET

Isir ftehim mal-kappillanTQARBIN TAL-MORDA FI DJARHOM

Kull Nhar ta' Tlieta u Ġimgħa P. Raymond Calleja O. Carm Kappillan

Kull Nhar ta' Tlieta - Sur Victor ValentinoQUDDIES U QRAR GĦAT-TFAL FL-ISKOLA PRIMARJA

P. Raymond Calleja O. Carm Kappillan


PURĊISSJONIJIET U PELLEGRINAĠĠI

Marija Addolorata

Ħadd il-Palm 

Via Sagra bir-Redentur – It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa

Ħniena Divina (Purcissjoni Ewkaristika) – Ħadd fuq l-Għid il-Kbir

L-Aħħar Erbgha tal-Madonna tal-Karmnu (fl-anniversarji speċjali tal-parroċċa)

Qalb ta’ Ġesù (Purċissjoni Ewkaristika)

Il-Madonna tal-Karmnu – Tieni Ħadd ta’ Lulju