Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 19 ta' Marzu 2023
Ir-4 Ħadd tar-Randan (Sena A)
ĠESÙ: ID-DAWL TA’ ĦAJJITNA

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina
Tberik u zjajjar fil-Familji 
April, Mejju, Ġunju 2023
Qari tal-quddiesa għall-Ħdud li ġejjin
Ħinijiet tal-Quddies f'Parroċċi oħra.
Agħfas hawn
  Jiena d-dawl tad-dinja, jgħid il-Mulej;
min
jiġi warajja jkollu d-dawl tal-ħajja.

                              

                                                

                              

                                                                      

                

Aġġornata  18 ta' Marzu 2023


Issibna fuq Facebook hawn:  https://www.facebook.com/parrocca.fgura