Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 5 ta' Diċembru 2021
It-2 Ħadd tal-Avvent (Sena C)
KULL BNIEDEM JISTA' JARA S-SALVAZZJONI

 

Qari tal-Quddiesa
Qari tal-quddiesa għall-Ħdud li ġejjin

https://knisja.mt/

Ħinijiet tal-Quddies f'Parroċċi oħra.
Agħfas hawn
Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu :
u l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla.


                                                                       

                

 

 

 

Aġġornata  4 ta' Diċembru 2021


Issibna fuq Facebook hawn:  https://www.facebook.com/parrocca.fgura