Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 17 ta' Ottubru 2021
Id-29 Ħadd ta' matul is-sena (Sena B)
L-AWTORITÀ QIEGĦDA BIEX TAQDI

 

Qari tal-Quddiesa
Qari tal-quddiesa għall-Ħdud li ġejjin

https://knisja.mt/

Ħinijiet tal-Quddies f'Parroċċi oħra.
Agħfas hawn
Bin il-bniedem, ma ġiex biex ikun moqdi,
imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b’fidwa għall-kotra.


                                                                       

                

 

 

 

Aġġornata  16 ta' Ottubru 2021


Issibna fuq Facebook hawn:  https://www.facebook.com/parrocca.fgura