Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

MERĦBA
Il-Ħadd 25 ta' Settembru 2022
26 Ħadd ta' matul is-sena (Sena C)
ĠUSTIZZJA SOĊJALI

Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina
 
Qari tal-quddiesa għall-Ħdud li ġejjin
Ħinijiet tal-Quddies f'Parroċċi oħra.
Agħfas hawn
                                
Sidna Ġesù Kristu, li kien għani, ftaqar minħabba fikom,
sabiex
intom tistagħnu permezz tal-faqar tiegħu.


                              

 


   
                              

                                                                      

                

Aġġornata  24 ta' Setembru 2022


Issibna fuq Facebook hawn:  https://www.facebook.com/parrocca.fgura