Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Lectio Divina

Il-Ħadd 25 ta' Settembru 2022
Is-26 Ħadd ta' matul is-sena (Sena C)
ĠUSTIZZJA SOĊJALI
                                                      
                                                  (qari tal-quddiesa)   meħuda mill-website: http://ocarm.org/en/