Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 29 ta' Jannar 2023
Ir-4 Ħadd tas-sena (Sena A)
IL-FQAR FL-ISPIRTU
                                                     (lectio divina)