Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Qari tal-Quddiesa

Il-Ħadd 9 ta' April 2023
L-Għid il-Kbir
IL-JUM QADDIS TAL-QAWMIEN TAL-MULEJ
                                        (mur lura)